Dzień Pastoralny – Srebrny Jubileusz “Niedzieli Podlaskiej”

Program

10.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka

11.00 – Komunikacja cyfrowa w Kościele w Polsce w trakcie pandemii i po niej – ks. prof. dr hab. Józef Kloch – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11.45 – 25 lat działalności w służbie Bogu i człowiekowi – ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski

12.15 – koncert organowy – Aleksander Leśniczuk

13.15 – część galowa: wręczenie odznaczeń oraz wystąpienia gości

14.00 – obiad