Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów

Parafia: DROHICZYN – Parafia Trójcy Przenajświętszej – Katedra

Program:

Godz. 10. 00 – aula WSD

– Prezentacja programu Dnia Modlitw – ks. prałat dr Zbigniew Rostkowski

– Referat – ks. kan. dr Sławomir Mazur

– Podsumowanie – ks. bp Tadeusz Pikus

Godz. 10. 45 – ubieranie się kapłanów w szaty na korytarzu WSD i wyjście procesyjne

Godz. 11.00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa

– Powitanie – ks. mgr Wiesław Niemyjski, Proboszcz i Dziekan Drohiczyński

– Homilia – ks. dr Jarosław Błażejak, diecezjalny egzorcysta

– Po homilii – odnowienie przyrzeczeń kapłańskich (jak w Wielki Czwartek)

– Po modlitwie po Komunii św. – Akt Zawierzenia – ks. kan. mgr Mieczysław Rzepniewski, ks. prał. dr Jerzy Cudny, ks. mgr Marek Dąbrowski

– Wręczenie błogosławieństw Jubilatom – ks. bp Tadeusz Pikus

– Wręczenie nominacji na ojca duchownego ks. kan. dr. Dariuszowi Kujawie

– Przemówienie przedstawiciela Jubilatów

– Wspólne zdjęcie na schodach katedry z Jubilatami

– Modlitwa w podziemiach katedry (zapalenie zniczy; Anioł Pański) – asysta i Jubilaci

– Powrót do seminarium

Godz. 12.30 – Obiad w refektarzu seminaryjnym

Do grona srebrnych Jubilatów wchodzą: ks. Jerzy Cudny, ks. Marek Dąbrowski, ks. Krzysztof Kisielewicz, ks. Jarosław Przeździecki i ks. Grzegorz Terpiłowski.

Złoty jubileusz obchodzą w tym roku: ks. Jan Koc i ks. Mieczysław Rzepniewski.