Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Miejsce: Siemiatycze