Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

„Śpiewajmy Panu pieśń nową!”- pod tym hasłem 3 października odbywać się będzie XXVII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2020. Dzieci i młodzież z terenu Diecezji Drohiczyńskiej już po raz 27 zaprezentują swoje zdolności wokalno-muzyczne publiczności, uczestniczącej w tym wydarzeniu. Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, przy wsparciu Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezjalnej Diecezji Drohiczyńskiej.

Chcemy przez wspólne śpiewanie uwielbić Pana Boga za tak wielkie Dary otrzymane przez nasz Naród, naszą Diecezję i cały Kościół, oraz kontynuować cele jakie przyświecają Festiwalowi od początku jego istnienia tj.: promowanie piosenki religijnej i patriotycznej jako formy wychowania, ewangelizacji i jedności, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, przede wszystkim działających przy parafii oraz ożywianie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych naszej Diecezji.

W tym roku Festiwal przybierze inną formę niż dotychczas. Każdy kto zechce wziąć udział w Festiwalu będzie musiał nagrać jedno wideo ze swoim występem (piosenka religijna lub patriotyczna), a następnie przesłać je do Biura KSM na adres mailowy: [email protected], do 02.10.2020 r. (w razie problemów technicznych prosimy o przesłanie pliku przez tzw.” WETRANSFER.COM”, lub o kontakt pod nr. tel.: 85 655 77 55). Po wstępnej weryfikacji nagrania uczestników Festiwalu zostaną zamieszczone na facebookowym profilu KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową nagrodę 17 października 2020 roku w trakcie Gali z okazji XXV–lecia Reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na którą serdecznie zapraszamy młodzież wraz z opiekunami. Dodatkowo wykonawca najwyżej ocenionego utworu przez Jury będzie miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wobec przybyłych gości na Gali.

Pragniemy, aby to wydarzenie stało się radosnym uczestnictwem w kulturze, propagującym utwory religijne i patriotyczne,a wspólne śpiewanie jednoczyło w miłości do Boga i uczyło szacunku dla Ojczyzny.

Uczestnicy Festiwalu mogą zapisać się do następujących kategorii:
* zespoły:
– wokalne
– wokalnoinstrumentalne
– schole dziecięce (szkoła podstawowa)
– schole młodzieżowe (szkoła ponadpodstawowa)
* soliści:
– do 10 lat,
– 11-14 lat
-15-18 lat

Każdy z uczestników może wystąpić maksymalnie w dwóch kategoriach.

W szczególny sposób do udziału we wszystkich kategoriach zaproszone są osoby niepełnosprawne.

Na zgłoszenia czekamy do 2 października 2020 r do godziny 16:00.

Zgłoszenia uczestników Festiwalu należy przesłać do Biura KSM DD ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, tel.: 85 655 77 55, mail: [email protected]

Osoby lub instytucje, które chciałby wesprzeć dzieło jakim jest Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej zapraszamy do kontaktu z Biurem KSM DD tel.: 85 655 77 55 lub 502599 864.