Diecezjalny Dzień Pastoralny

Miejsce: Drohiczyn - Kuria

Program:

10.30 – Msza św. w katedrze, pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza; homilię wygłosi ks. dr Robert Grzybowski z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach,

11.30 – przerwa na kawę,

11.45 – powitanie gości – ks. Zbigniew Rostkowski,

12.00 – referat ks. bp. Tadeusza Pikusa: „O patriotyzmie w 100-lecie niepodległości”, dyskusja, wolne wnioski i informacje Kurii, podsumowanie – ks. bp Tadeusz Pikus,

13.00 – poczęstunek w refektarzu seminaryjnym.