Diecezjalny Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów

Parafia: DROHICZYN – Parafia Trójcy Przenajświętszej – Katedra

Msza św. w katedrze drohiczyńskiej rozpocznie się o godzinie 12.00 pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Sawczuka.

Do koncelebry zaproszeni są:

  • biskupi seniorzy,
  • dziekani,
  • wicedziekani,
  • dekanalni ojcowie duchowni,
  • księża jubilaci (ks. J. Błażejak, ks. W. Górski, ks. K. Kosson, ks. D. Tworkowski),
  • księża pracujący w instytucjach diecezjalnych.

Podczas liturgii odbędzie się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, a na zakończenie zostanie odmówiona modlitwa Regina cæli przy grobie ks. bp. Władysława Jędruszuka, pierwszego Biskupa Drohiczyńskiego.

Całe prezbiterium naszej diecezji zachęcamy do modlitewnej łączności z Pasterzami, prosząc Boga o wzrost świętości kapłanów, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Uroczystość będzie transmitowana przez CIDD. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.