Diecezjalny Dzień Młodzieży

Parafia: SERPELICE – Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Tegoroczne spotkanie młodzieży przebiegać będzie pod hasłem: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ namaścił i posłał Mnie…” (Łk 4,18). Będzie to kolejny zjazd młodzieży w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. Tradycyjnie wszystkie grupy przywożą ze sobą krzyże, które zostawiają na Kalwarii.

Program spotkania:

Etap pierwszy

O godz. 10.00 młodzież gromadzi się w pięciu kościołach naszej diecezji na spotkanie modlitewne połączone z katechezą w następującym porządku:

A) Kościół Katedralny w Drohiczynie – dekanaty drohiczyński i sokołowski.
B) Kościół Pofranciszkański w Drohiczynie – dekanaty łochowski i węgrowski.
C) Kościół Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach – dekanaty ciechanowiecki i sterdyński.
D) Kościół św. A. Boboli w Siemiatyczach – dekanaty bielski, brański i hajnowski.
E) Kościół parafialny w Sarnakach – dekanaty sarnacki i siemiatycki.

Porządek spotkania w kościołach:
10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty
– wspólny śpiew
– katecheza
– celebracja
11.30 – zakończenie spotkania

Etap drugi

Grupy z kościołów stacyjnych około 12.30-13.00 przyjeżdżają do Serpelic i zgłaszają się do recepcji. Przy kościele św. Piotra i Pawła będzie poprowadzone spotkanie ewangelizacyjne (wspólny śpiew i taniec, świadectwa uczestników ŚDM Panama 2019). Będzie również okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi.

Etap trzeci

14.00 – Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Piotra Sawczuka.
Po zakończonej Mszy św. wspólna Agapa (bigos, grochówka).

Grupy należy zgłosić najpóźniej do 09.09.2019r. do godz. 16.00 na adres e-mail: [email protected] lub tel. 85 655 77 55. W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkoły, ilość uczestników, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy opiekuna. Każdy z uczestników tradycyjnie otrzyma pamiątkowe „gadżety”. Koszty organizacyjne spotkania, 5 zł. od osoby, zbierają opiekunowie grup i przekazują w recepcji.