Diecezjalne rekolekcje dla członków Wspólnot Maryjnych

Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek w Siemiatyczach