Diecezjalne czuwanie maturzystów na Jasnej Górze

Miejsce: Jasna Góra

Program:
15.00 – zgłaszanie grup na recepcji w sali o. Augustyna Kordeckiego
16.00 – katecheza w sali o. Augustyna Kordeckiego – „Wolni w Duchu Świętym”
17.30 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich
21.00 – Apel Jasnogórski, Modlitwa Młodzieży za Synod w Rzymie
21.30 – czuwanie w kaplicy Cudownego Obrazu, Akt Zawierzenia Matce Bożej
23.30 – Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa.

Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 5 zł odosoby, które przeznaczone będą m.in. na pamiątkowy „gadżet”. Opiekun grupy wpłaca należność w recepcji.

Zgłoszenia grup przyjmowane są do 17 października 2018r. drogą mailową:
[email protected], [email protected] lub telefonicznie (85) 655 77 55.

Organizatorem spotkania jest Wydział Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.