Błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym

Miejsce: Drohiczyn - Kościół Pofranciszkański
Organizator: Duszpasterstwo LSO

W kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie ministranci, który ukończyli kurs lektorski otrzymają błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

14.00 – przyjazd przyszłych lektorów do Centrum Dialogu w Drohiczynie (ul. Kraszewskiego 4 – obok Muzeum Diecezjalnego)

17.00 – EUCHARYSTIA z błogosławieństwem