100. lecie OSP w Hołowienkach, poświęcenie remizy i sztandaru

Parafia: ZEMBRÓW – Parafia Najświętszego Zbawiciela