Parafie

TOKARY – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

O parafii

Dane o parafii: Założona: 1527 r. Erygowana: 1919 r. Mieszkańców: 1352 Katolików: 284 Punkty duszpasterskie: – kościół parafialny – kaplica w Siemichoczach pw. Miłosierdzia Bożego Do parafii należą: Jancewicze, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Koterka, Litwinowicze, Piszczatka, …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny: 10:30; kaplica w Siemichoczach: 8:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 17:00
Dni powszednie:
17:00

ŚLEDZIANÓW – Parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła

O parafii

Dane o parafii: Założona: II poł. XV w. Mieszkańców: 1002 Katolików: 904 Do parafii należą: Arbasy, Arbasy Małe, Bużyska, Chechłowo, Obniże, Putkowice Nadolne, Śledzianów, Wierzchuca.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9.00, 11.00
Dni powszednie:
8:00

STOCZEK – Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika

O parafii

Dane o parafii: Założona: 1515 r. Erygowana: 14.01.1518 r. Mieszkańców: 2676 Katolików: 2670 Punkty duszpasterskie: – kościół parafialny – kaplica w Toporze pw. św. Adama Chmielowskiego Do parafii należą: Drgicz, Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia, …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 11:00, 17:00; kaplica w Toporze: 10:15
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 10:00, 17:00 kaplica w Toporze: 18:00
Dni powszednie:
kościół parafialny: 7:00, 17:00; kaplica w Toporze w każdy czwartek: 18:00

STERDYŃ – Parafia świętej Anny

O parafii

Dane o parafii: Założona: przed 1456 r. Erygowana: 05.07.1518 r. Mieszkańców: 2761 Katolików: 2714 Punkty duszpasterskie: – kościół parafialny – kaplica w Kiełpińcu pw. Matki Bożej Królowej Polski Do parafii należą: Białobrzegi, Chądzyn, Dzięcioły …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, 18:00 (czas zimowy 17:00); kaplica w Kiełpińcu: 10:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 18:00 (czas zimowy 17:00) kaplica w Kiełpińcu: 10:30
Dni powszednie:
7:30, 18:00 (czas zimowy 17:00)

STARAWIEŚ – Parafia św. Michała Archanioła

O parafii

Dane o parafii: Założona: 1473 r. Mieszkańców: 3442 Katolików: 3426 Punkty duszpasterskie: – kościół parafialny – kaplica dojazdowa w Hucie Gruszczyno pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego Do parafii należą: Błotki, Borzychy, Gruszczyno, Grygrów, Huta …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny: 7:30, 9:00, 12:00; kaplica w Hucie Gruszczyno: 10:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 18:00 (czas zimowy 17:00) kaplica w Hucie Gruszczyno: 16:30
Dni powszednie:
7:30 lub 18:00 (czas zimowy 17:00)