Różaniec do granic w Diecezji Drohiczyńskiej

O inicjatywie

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nieraz dzięki niej zmieniał się bieg historii. Tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową jako ratunek dla świata. W Polsce szczególniej widzimy opiekę Maryi, a w krytycznych momentach historii odczuwaliśmy jej pomoc, jednocząc się przy jej wizerunkach i odmawiając różaniec. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez wielu Polaków w jednym momencie na granicach kraju, to można zażegnać grożące nam przeciwności oraz otworzyć serca rodaków na działanie przemieniającej łaski Bożej. Wspólna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy i świata.Podczas objawień Maryja zawsze kieruje prośbę o modlitwę różańcową.

Akcja „Różaniec do granic” została zaplanowana na 7 października 2017 w:

 • święto Matki Bożej Różańcowej (święto zostało ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską, ratując tym samym Europę przed islamizacją),
 • pierwszą sobotę miesiąca (kiedy odprawiane jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca, o które Matka Boża prosiła w Fatimie, wskazując je jako ratunek dla świata),
 • 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane polskie objawienia Maryjne, w czasie których Matka Boża prosiła o pokutę i codzienny różaniec),
 • 100. rocznicę objawień fatimskich (ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazała program odnowy duchowej dla całego świata),
 • przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni i niepodlegli).

Tego dnia zapraszamy wszystkich, żeby udać się do granic Polski, które leżą w obrębie diecezji drohiczyńskiej. Tam wszyscy będziemy modlić się na różańcu. Przez tę niezwykłą akcję chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Ponadto będziemy przepraszać i wynagradzać za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy również błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata. Do udziału w akcji „Różaniec do granic” zapraszamy wszystkich księży naszej diecezji, alumnów, siostry zakonne, kółka różańcowe, ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i wiernych z poszczególnych parafii.

Więcej na stronie www.rozaniecdogranic.pl.

Program

10.30 – Konferencja wprowadzająca w kościołach stacyjnych
11.00 – Msza Święta
12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie którego rozważamy przez 15 minut tajemnicę Cud w Kanie Galilejskiej
12.30 – Po nabożeństwie eucharystycznym przewidziany jest czas na posiłek (we własnym zakresie).
14.00 – Wymarsz procesji różańcowej z figurą Matki Bożej Fatimskiej (Osoby, które nie będą czuły się na siłach, pozostają na modlitwie w kościele)
16.00 – Zakończenie.

Kościoły stacyjne

W naszej diecezji zostały ustalone następujące strefy modlitwy, zwane Kościołami stacyjnymi, w których gromadzą się przyjezdni goście oraz wierni z dekanatów.:

 1. Czeremcha – dekanat łochowski
 2. Hajnówka – dekanat bielski i hajnowski
 3. Kleszczele – dekanat brański
 4. Mielnik – dekanat sterdyński
 5. Milejczyce – dekanat węgrowski
 6. Niemirów – dekanat siemiatycki
 7. Nurzec Stacja – dekanaty ciechanowiecki i sokołowski
 8. Serpelice – dekanat sarnacki
 9. Tokary – dekanat drohiczyński
Informacje dla duszpasterzy i pielgrzymów
 • Księża udający się z pielgrzymami, przywożą ze sobą puszkę z komunikantami, komżę/albę i stułę złoto-fioletową.
 • Grupa pielgrzymów z każdej parafii powinna mieć ze sobą krzyż, własne nagłośnienie, znaczek parafii, prowiant, krzesła turystyczne, zabezpieczenie od deszczu, wygodne obuwie do pielgrzymowania (trasa do pokonania wynosi 6-8 km).
 • Dla spełnienia warunków pierwszej soboty pielgrzymi przystępują do spowiedzi św. w miarę możliwości w swoich parafiach.
 • Grupy pielgrzymkowe zgłaszają swoje przybycie do punku informacyjnego po przybyciu do kościoła stacyjnego.
 • Wierni, którzy przyjadą do kościołów stacyjnych a nie będą w stanie udać się w procesji różańcowej, zostają w kościele i sami odmawiają różaniec.
 • Przy kościołach stacyjnych będą zapewnione:
  – miejsca parkingowe ze służba porządkową,
  – kabiny toaletowe TOI TOI.
  – punkty medyczne.
  – nagłośnienie na zewnątrz kościołów.
Kontakt

Koordynatorzy w naszej diecezji:
Ks. Roman Kowerdziej – koordynator
Ks. Wiesław Niemyjski – zastępca
Renata Przewoźnik – Diecezjalny Moderator Kółek Różańcowych, przyjmuje zgłoszenia grup z parafii naszej diecezji, tel. 696 337 417.