Księża

Ksiądz mgr Tomasz Duszkiewicz

student, zastępca diecezjalnego duszpasterza myśliwych, duszpasterz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie