SIEMIATYCZE – Parafia świętego Andrzeja Boboli

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 11.09.1988 r.
Mieszkańców: ok. 7000
Katolików: 4620

Do parafii należą:
Siemiatycze – ulice: Akacjowa, Andersa, Asnyka, Armii Krajowej (od nr 14 do końca oraz od nr 11 do końca), Bohaterów M. Cassino, Brzozowa, Bukowa, Chopina, Dębowa, Fabryczna, Fiołkowa, Gilewskiego, Górna, Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kościelna, Kraszewskiego, Krzywa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Moniuszki, Nadrzeczna, Nałkowskiej, Norwida, Obrońców Helu, Obrońców Warszawy, Obrońców Westerplatte, Obrońców Wizny, Orzeszkowej, Plażowa, Polna, Prusa, Raginisa, Reja, Rejmonta, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Slowicza, Słowiczyńska, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wysoka;

Altain, Baciki Bliższe, Baciki Dalsze, Baciki Średnie, Czysta Dolina, Kajanka, Ossolin.

Rys historyczny

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach została erygowana 11 września 1988 roku przez ks. biskupa Władysława Jędruszuka (1918-1994), administratora apostolskiego diecezji pińskiej (1967-1991). Została ona wyodrębniona z parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Siemiatyczach. Jej pierwszym proboszczem z dniem 10 września 1988 roku został ks. Jan Koc.

Jesienią 1988 roku na plac kościelny została przywieziona stara, drewniana kaplica z Nurca. W szybkim czasie została ona powiększona i dostosowana do potrzeb nowej parafii. Kaplicę poświęcił dnia 5 lutego 1989 roku wspomniany ks. biskup Władysław Jędruszuk.

Obecny murowany kościół w stylu neobarokowym został zbudowany w latach 1993-2000, pod kierunkiem inż. Krzysztofa Wardaszko z Małkini, staraniem ks. kan. Jana Koca. Projekt świątyni wykonał mgr inż. Henryk Kosieradzki z Siedlec. Kamień węgielny poświęcił i wmurował dnia 12 września 1993 roku, ks. Władysław Jędruszuk, biskup drohiczyński (1991-1994).

W roku 1994 został założony cmentarz grzebalny, który w dniu 11 maja 1994 roku poświęcił wspomniany ks. Władysław Jędruszuk.

Nową świątynię konsekrował w dniu 16 kwietnia 2000 roku (Rok Jubileuszowy) ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński.

W głębi posesji kościelnej stoi murowana plebania zbudowana w latach 1991-1992, staraniem wspomnianego ks. kan. Jana Koca. Jej projekt wykonał arch. Stanisław Szymański z Gdańska. Obok niej w latach 2002-2004 został wzniesiony Dom Parafialny, w którym mieszczą się sale parafialne, siedziba Parafialnego Zespołu Caritas oraz pokoje gościnne.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Koła Misyjne
Parafialny Zespół Caritas
Ruch „Światło-Życie”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Wspólnota Krwi Chrystusa
Wspólnota Miłosierdzia
Wspólnota Niep. Serca Maryi
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Wspólnota św. Andrzeja
Wspólnota św. Józefa
Aktualności

Ostatnia droga śp. ks. kan. Jana Koca

Licznie przybyli kapłani oraz wierni uczestniczyli w uroczystościach żałobnych w intencji śp. ks. Jana Koca. Mszy św. pogrzebowej 31 sierpnia 2019 r. przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk.

VII Kolędowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych

Po raz siódmy w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odbył się Kolędowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych. Tym razem do Siemiatycz 13 stycznia 2019 r. przybyło dziesięć podmiotów, by pięknem śpiewu oddać cześć nowo narodzonemu Chrystusowi.

Parafianie dziękują za 50-lecie kapłaństwa ks. kan. Jana Koca

W tym roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodzi ks. kan. Jan Koc, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach. O tym ważnym jubileuszu pamiętają wdzięczni parafianie. W imieniu całej wspólnoty parafialnej za serce, za życzliwość, wytrwałość, trud i starania, głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, dziękowano podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:

pon – pt: 8:00 – 9:00, 16:30 – 17:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 18:00
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Inne nabożeńśtwa

Msze św. w święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Odpust:
16 maja – św. Andrzeja Boboli

Nabożeństwo adoracyjne:
wspomnienie Matki Bożej Królowej – 20-22 sierpnia

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii