RUSKÓW – Parafia Świętego Izydora

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 1440
Mieszkańców: 1816
Katolików: 1730

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Mężeninie pw. Nieustającej Pomocy NMP

Do parafii należą:
Czuchów, Czuchów Pieńki, Drażniew, Figały, Hruszew, Kolonia Mężenin, Mężenin, Michałów, Ruda, Rusków, Tokary, Zaborze.

Rys historyczny

Wieś Rusków, dawniej zwana Ruskowo lub Ruszków, od 1431 roku należała do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hadynowie. Zapis w aktach Konsystorza Janowskiego z 1473 roku wspomina o fundacji pierwiastkowej uczynionej przez Rafała Raczko z Puczyc Puczyckiego h. Gozdawa (zm. 1495), sędziego bielskiego (1470-1495) i starosty mielnickiego (1484-1495). W 1493 roku kościół został odnowiony staraniem wspomnianego Rafała Raczko Puczyckiego. On też w dniu 24 czerwca 1493 roku wystawił we dworze w Ruskowie drugi dokument fundacyjny dla odnowionego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, św. Leonarda i św. Bernarda razem ze swoją żoną Anastazją i czterema synami: Pawłem (zm. przed 1531) – dziedzicem Ruskowa i Myszkowic, Jerzym – dziedzicem Puczyc, sędzią ziemskim bielskim (1515-1533), wojskim bielskim (1511-1524) oraz ks. Bartłomiejem, bakałarzem Akademii Krakowskiej (1484-1487), kanonikiem katedralnym wileńskim (1493-1495) i Janem.

W 1517 roku syn Rafała – Paweł Raczko z Ruskowa i Myszkowic, wojski bielski (1511-1524) i wójt Wysokiego Mazowieckiego z żoną Anną i synem Janem ufundowali przy kościele w Ruskowie altarię ku czci św. Pawła, Jerzego, Jana, Bernarda, Leonarda i św. Anny, nadając altarzyście trzy włóki ziemi z czterema chłopami, łąkę, dziesięcinę i prawo wyrębu drewna. Ponadto zbudowali oddzielny ołtarz ku czci Świętego Ducha. W 1517 r. proboszczem w Ruskowie był ks. Stanisław.

W 1560 r., po śmierci ks. Feliksa Mężeńskiego proboszcza ruskowskiego, parafia w Ruskowie przestała istnieć, a kościół zamieniono na zbór protestancki z powodu przejścia na protestantyzm ówczesnej właścicielki Ruskowa, Myszkowic i Czuchowa – Katarzyny z Lubani Raczkowej, żony Stanisława Raczko (zm. po 1569), posła ziemi mielnickiej (1569). W 1619 roku świątynia została zwrócona katolikom i rekoncyliowana przez ks. bp. Stanisława Udrzyckiego (zm. 1621), biskupa tytularnego Argivensis (4 grudnia 1617 r.), pierwszego sufragana łuckiego (1617-1621). Potomek właścicieli Ruskowa Adam Raczko Puczycki, po swoim nawróceniu wzniósł w latach 1646-1662 murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP (stanowi dzisiaj kaplicę cmentarną). W tym czasie plebanami w Ruskowie byli: ks. Jan Leszczyński (ok. 1640), ks. Seweryn Kupiński (ok. 1670), ks. Łukasz Lipiński (po 1676).

Kościół w Ruskowie w 1854 roku został odrestaurowany, a w 1861 roku powiększony. Obecny murowany kościół pw. św. Izydora Oracza w stylu neogotyckim został zbudowany w latach 1905-1908 staraniem parafian i ks. Ludwika Kalickiego (zm. 1 grudnia 1948 r.). Plac pod budowę ofiarowali oraz z pomocą materialną pospieszyli ówcześni kolatorzy i właściciele Ruskowa – Ignacy Wiktor Humnicki (1861-1951), a także jego żona Maria Aleksandra Waleria z Bądzyńskich. Nowy kościół konsekrował dnia 18 października 1908 roku ks. Franciszek Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator apostolski diecezji podlaskiej (1889-1914). Podczas ostrzału artyleryjskiego w 1915 roku kościół został mocno uszkodzony. Podobnie w marcu 1944 roku, w czasie bitwy wojsk niemieckich z partyzantami radzieckimi, wieża kościoła została uszkodzona pociskiem artyleryjskim. W dniu 8 czerwca 2002 roku ks. bp Antoni P. Dydycz poświęcił czyli konsekrował nowy ołtarz soborowy zbudowany staraniem ks. Andrzeja Jakubowicza – proboszcza w latach 1999-2008.

Po przeciwnej stronie ulicy stoi murowana plebania, zbudowana w 1913 roku. W latach 1999-2000 ks. mgr Andrzej Jakubowicz przeprowadził gruntowny remont tego budynku.

Kaplice:
Mężenin – Murowana kaplica pw. Nieustającej Pomocy NMP została zbudowana w latach 1980-1989 staraniem ks. Stanisława Zalewskiego (prob. 1975-1985) i ks. Franciszka Mastalerczuka (prob. 1985-1999). W 2003 roku – staraniem ks. mgr. Andrzeja Jakubowicza – została wzniesiona wieża pełniąca rolę dzwonnicy.

Czuchów – Murowana kaplica pw. św. Józefa została zbudowana w latach 1955-1956 kosztem mieszkańców. Dnia 17 października 1956 r. została pobłogosławiona przez ks. Jana Nojszewskiego (1893-1980), ówczesnego proboszcza (1952-1975). Msza św. jest tutaj sprawowana tylko w czasie poświęcenia pól i przy specjalnych okazjach.

Drażniew – Murowana kaplica zbudowana została w latach 1996-1997 kosztem mieszkańców, pod kierunkiem wspomnianego ks. Franciszka Mastalerczuka, który w 1997 roku dokonał jej poświęcenia. Msza św. jest tutaj sprawowana tylko w czasie poświęcenia pól i przy specjalnych okazjach.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności
Msza św. w intencji Żołnierzy Armii Krajowej_Rusków_14.02.2021

Synonim bohaterstwa

W kościele parafialnym pw. św. Izydora w Ruskowie 14 lutego br. została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Armii Krajowej w 79. rocznicę jej powołania oraz w intencji jednego z jej najdzielniejszych oficerów, kpt. Władysława Łukasiuka ps. Młot w 115. rocznicę jego urodzin.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:

pon-sob: pół godziny po wieczornej Mszy św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 8:30, 11:30, kaplica w Mężeninie: 10:00
Dni powszednie:
kwiecień - wrzesień: 18:00, październik - marzec: 17:00

Inne nabożeństwa

Msze św. w dni święta nie będące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 18:00 (czas zimowy: 17:00)
kaplica w Mężeninie: 15:00

Odpusty:
15 maja – św. Izydora
uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Nabożeństwo adoracyjne:
przed wspomnieniem św. Mikołaja (6 grudnia) podczas rekolekcji adwentowych

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii