RUDKA – Parafia Trójcy Przenajświętszej

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 14.06.1442 r.
Mieszkańców: 1804
Katolików: 1520

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Korycinach pw. św. Józefa Robotnika
– kaplica w Korycinach pw. Matki Bożej Jagodnej

Do parafii należą:
Józefin, Karp, Koryciny, Lubieszcze, Olendy, Rudka.

Rys historyczny

Wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz (ok. 1360-1440) w sobotę przed świętem Narodzenia NMP, czyli dnia 4 września 1434 roku nadał Rudkę z przyległymi wsiami rycerzowi Pretorowi (Preythorowi) herbu Prus (zm. przed 1442) ze wsi Brzesce w ziemi warszawskiej (obecnie: Skierdy), dziedzicowi Korczewa (1401-1416) i staroście drohickiemu (1414). Jego brat Skierdo Korczewski, dworzanin księcia Bolesława IV (1445) i sędzia ziemski drohicki (1432-1444), który w 1437 roku sprzedał wspomnianą wieś Brzesce, razem z matką Anną i bratankami: Janem (zm. przed 1465), Jerzym (1442) i Stanisławem (zm. przed 1505), starostą kamienieckim (1493-1495), dnia 14 czerwca 1442 roku ufundowali pierwszy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, św. Antoniego Padewskiego i Wszystkich Świętych. Jego uposażenie stanowiło wówczas: dwie włóki ziemi, karczma, ogród i wolne łowienie ryb. Proboszczem tegoż kościoła został ks. Jan z Sochaczewa herbu Gozdawa, który występował jeszcze w 1470 roku w aktach Konsystorza Janowskiego.

Bratanek Skierdona Stanisław Korczewski (zm. 1495/1505), starosta kamieniecki (1450-1495), dziedzic Korczewa, Rudki i Mord w 1486 roku powiększył wcześniejsze uposażenie kościoła dla ówczesnego proboszcza ks. Jana. Z kolei jego córka Zofia Korczewska (1505-1545) po śmierci męża Stanisława Hlebowicza (zm. 1513), namiestnika (1502-1505) i wojewody połockiego (1505-1513), osobnym dokumentem z 20 lutego 1517 r. potwierdziła wcześniejsze przywileje, dodając pole zwane „Przytuły” razem z włościanami. W latach 1516-1517 proboszczem w Rudce był ks. Stanisław. W 1528 r. Zofia Korczewska zapisała dobra rudzkie swemu zięciowi Maciejowi Kłoczce.

W dniu 4 marca 1543 roku wojewoda witebski (1532-1543) i marszałek gospodarski (1520-1543) Maciej Kłoczko (Kłoczkowicz) herbu Ogończyk zwany Ochmistrzowiczem (zm. 11 kwietnia 1543 r.) razem ze swoją małżonką Katarzyną (zm. ok. 1554) – córką wspomnianej wojewodziny Zofii z Korczewskich Hlebowiczowej, uznał poprzednie nadania i nadał kościołowi dziesięcinę pieniężną. Po bezpotomnej śmierci Katarzyny Kłoczkowej w 1551 r. dobra rudzkie przeszły na jej krewnych, od których stopniowo pozyskał je Mikołaj Kiszka z Ciechanowca. W 1560 roku właścicielem całości dóbr rudzkich był już Mikołaj Kiszka, herbu Dąbrowa (zm. 1587), starosta drohicki (1556-1587) i wojewoda podlaski (1569-1587). Jego syn Mikołaj (ok. 1565-1620), starosta drohicki (1588-1620), w dniu 7 grudnia 1589 roku potwierdził fundację rudzkiego kościoła i dokonał gruntownej przebudowy ówczesnej świątyni pw. Boga Wszechmogącego, Dziewicy Maryi, św. Anny i Wszystkich Świętych (zdaniem niektórych wzniósł kolejny drewniany kościół).

W 1649 roku właścicielem Rudki został Zbigniew Ossoliński herbu Topór (zm. 25 lipca 1679 r.), starosta drohicki (1646-1679). Kościół rudzki znajdował się wówczas w bardzo złym stanie i dlatego został zamknięty z polecenia Konsystorza Janowskiego wydanego po wizytacji 14 grudnia 1737 roku. W tej sytuacji jego wnuk Franciszek Maksymilian Ossoliński (1676-1756), chorąży (1703-1710) i starosta drohicki (1710-1716), osiadając na stałe we Francji podzielił majątek i przekazał środki na wzniesienie nowego, murowanego kościoła pw. Trójcy Świętej. Budowę sfinalizował w latach 1753-1759 roku jego syn Józef Jan Kanty Ossoliński (1707-1780), chorąży nadworny koronny (od 1738), wojewoda wołyński (1757-1775).

Budowę prowadzili majstrzy sztuki murarskiej z Warszawy, pod kierunkiem ks. Michała Kokoszki (zm. 1769), ówczesnego proboszcza (1736-1769). Poświęcenie kościoła miało miejsce w czasie wizytacji biskupiej w 1761 roku. Kolatorami parafii rudzkiej od XVII do XX były rodziny Ossolińskich, a po niej od 1848 roku rodzina Potockich. W latach 1928-1930, dzięki finansowemu wsparciu Franciszka Salezego hr. Potockiego (1877-1949), przeprowadzono gruntowny remont ścian kościoła, pod kierunkiem ks. Franciszka Ksawerego Bobrowskiego (1887-1949), proboszcza rudzkiego (1928-1949) oraz konserwatora dr. Z. Rokowskiego. W 1993 roku wymieniono drewnianą konstrukcję wieży mniejszej na kościele i pokryto ją blachą miedzianą, pod kierunkiem ks. Zygmunta Niewiarowskiego, proboszcz rudzkiego (1992-2002).

Obok kościoła stoi drewniana plebania zbudowana w 1900 roku, której projekt został sporządzony w 1895 roku, na zlecenie ówczesnej dziedziczki Rudki – Wandy z Ossolińskich hr. Jabłonowskiej (1822-1907). Budynek postawiono w ogrodzie w 1900 roku, pod kierunkiem ks. Karola Suchockiego (1868-1928), ówczesnego proboszcza (1898-1928). W 1981 roku został rozbudowany – staraniem ks. prał. Michała Badowskiego (1916-2003), proboszcza rudzkiego (1949-1992) – drewniany budynek parafialny („oranżeria”), na wysokim podpiwniczeniu, na miejscu starej plebanii z ok. 1900 r.

Kaplica:
Koryciny – Murowana kaplica pw. św. Józefa Robotnika, zbudowana została w latach 1984-1985, staraniem ks. prał. Michała Badowskiego i ks. Krzysztofa Żero, ówczesnego wikariusza rudzkiego (1982-1986) – według projektu Jana Krutula z Białegostoku. Zgodę na jej budowę potwierdził 24 listopada 1984 roku Prezes Rady Ministrów PRL. Wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 7 maja 1984 roku. Poświęcenia kaplicy dokonał 27 października 1985 roku ks. Henryk kard. Gulbinowicz, metropolita wrocławski.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Domowy Kościół
Koła Misyjne
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie  Żywego Różańca
Różaniec Rodziców za Dzieci
Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
W parafii od 1930 roku
Adres:
ul. Wolności 34
17-123 Rudka
tel. 85/739 40 74
e-mail: sr.cecylia@o2.pl

Aktualności

Umocnić postawę patriotyzmu

Dzień 11 listopada w Rudce miał potrójnie uroczysty charakter. Oprócz obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięto…

Mapa

Wydarzenia w parafii

Kancelaria parafialna

Czynna:

po Mszy św. wieczornej

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 8:30, 10:00, 12:00, 17:00; kaplica w Korycinach: 11:00; kaplica pw. Matki Bożej Jagodnej w Korycinach: 20:00.
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Inne nabożeńśtwa

Msze św. w święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, 17:00

Odpusty:
Niedziela Trójcy Przenajświętszej
16 sierpnia – św. Rocha

Nabożeństwo adoracyjne:
od pierwszych nieszporów przed uroczystością Wniebowzięcia NMP do wspomnienia św. Rocha (15-16 sierpnia)

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii