PERLEJEWO – Parafia Przemienienia Pańskiego

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 1407
Mieszkańców: 2132
Katolików: 2127

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Żalach

Do parafii należą:
Bogusze Stare, Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Moczydły Dubiny, Moczydły Kukiełki, Moczydły Pszczółki, Olszewo, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Twarogi Lackie, Twarogi-Mazury, Twarogi Ruskie, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy, Żale.

Rys historyczny

Pierwotna nazwa tej wsi brzmiała – Pierlewo/Pierlejewo. W 1407 roku bracia Leszczyńscy z Leszczki ufundowali tutaj kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, Ciała Chrystusowego, Wniebowzięcia NMP i Wszystkich Świętych i uposażyli go w trzy włóki ziemi. W dniu 21 lutego 1418 roku Witold Aleksander (ok. 1348-1430), wielki książę litewski (1392-1430), nadał wieś Pierlewo Janowi herbu Abdank z Białoskór (ziemia płocka). Plebanem perlejewskim w latach 1450-1473 był ks. Jakub, a po nim ks. Stanisław (1476), ks. Mikołaj (1476-1485) i ks. Michał (1498). W świetle dokumentów Konsystorza Janowskiego z 1568 roku beneficjum parafialne w 1473 roku zostało powiększone o jedną włókę ziemi, którą ofiarował Paweł, zwany Durs, dziedzic Perlejewa i Pieczysk.
W okresie „potopu szwedzkiego” w 1657 roku kościół perlejewski, który leżał wówczas przy znanym trakcie, został zniszczony przez Szwedów, Węgrów i Kozaków. Do budowy kolejnej świątyni pw. św. Piotra w Okowach, Przemienienia Pańskiego i św. Mikołaja przystąpił w 1664 roku ks. Grzegorz Koryciński, ówczesny proboszcz (1663-1665). Kolatorem tej świątyni był Aleksander Radziszewski herbu Niezgoda (zm. 24 kwietnia 1670 r.), podkomorzy drohicki (1663-1664), który współfinansował jej odbudowę. Druga świątynia perlejewska spłonęła w 1706 roku. W roku 1714 Baltazar (Balcer) Ciecierski (1688-1750), s. Tomasza i Jadwigi z Godlewskich, stolnik drohicki (1710) ufundował kolejny drewniany kościół, którego budowniczym był Zygmunt Załęski. W latach 1740-1753 ks. Maciej Święcki, proboszcz perlejewski (1740-1782) wyposażył nową świątynię w siedem ołtarzy. W VIII niedzielę po Zielonych Świętach dnia 21 lipca 1754 roku konsekracji kościoła i trzech dzwonów dokonał ks. bp Ludwik Riaucour (1700-1777), biskup tytularny Ptolemaidy (3 marca 1749 r.), sufragan łucki (1749-1777).
Budowę obecnego murowanego kościoła rozpoczął w 1859 roku ks. Józef Srzedziński (1818-po 1891), proboszcz perlejewski (1859-1863), przy pomocy budowniczego Jana Orłowskiego. Kamień węgielny poświęcił 6 sierpnia 1859 roku ks. Adam Radziszewski (1819-po 1880), archidiakon białostocki (1849-1863), proboszcz dziadkowicki (1846-1863). Jednak w 1863 roku budowa została przerwana, ponieważ ówczesny proboszcz ks. Józef Srzedziński został aresztowany 3 czerwca 1863 roku i zesłany do guberni orenburskiej – w ramach kary za patriotyczne kazania. Dopiero w 1883 roku dokończono budowę, pod kierunkiem ks. Wincentego Szabłowskiego (1833-po 1912), ówczesnego proboszcza (1877-1886). W tym też roku władze carskie zarekwirowany beneficjum kościelne. Poświęcenia nowej świątyni dokonał w pierwszą niedzielę adwentu, 27 listopada 1884 roku, proboszcz ks. Wincenty Szabłowski w towarzystwie ks. Konstantego Waszkiewicza (ur. 1835), proboszcza ciechanowieckiego (1884-1891). W 1899 roku w miejsce drewnianej podłogi położono nową posadzkę z terakoty.
Obok cmentarza kościelnego stoi nowa, murowana plebania wybudowana w latach 1980-1984 przez ks. Romana Wodyńskiego (prob. 1967-1988), a w latach 2010-2011 gruntownie odrestaurowana przez ks. Romana Kowerdzieja.

Kaplica:
Żale – Kaplica pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki została zorganizowana w budynku szkolnym w 1991 roku, staraniem ks. kan. Kazimierza Olszewskiego.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Wnieść się ku górze!

Muzyka w liturgii przynosi coś ze świata aniołów, ma coś z wartości wiecznych, otwiera ludzką duszę i budzi dobre emocje, towarzyszy i wprowadza w tajemnicę – powiedział bp Piotr Sawczuk podczas sumy odpustowej sprawowanej w święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2021 r. w Perlejewie.

Mapa

Wydarzenia w parafii

Bierzmowanie

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

8:00 – 9:00, 16:00 – 17:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 8:00, 9:30, 12:00, kaplica w Żalach: 10:45
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9:30, 12:00
Dni powszednie:
7:30 (maj, czerwiec, październik 17:00)

Inne nabożeństwa

Odpusty:
6 sierpnia – Przemienienia Pańskiego
4 października – św. Franciszka

Nabożeństwo adoracyjne:
2-4 października

Rocznica poświęcenia kościoła: