MIEDZNA – Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – Diecezjalne Sanktuarium Maryjne

O parafii
Dane o parafii:
Założona: przed 1470 r.
Mieszkańców: 3489
Katolików: 3480

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Międzylesiu pw. Matki Bożej Częstochowskiej
– kaplica w Wólce Miedzyńskiej pw. Miłosierdzia Bożego

Do parafii należą:
Miedzna, Międzyleś, Orzeszówka, Poszewka, Tchórzowa, Wola Orzeszowska, Wólka Miedzyńska, Wrotnów, Wrzoski, Żeleźniki.

Rys historyczny

Pierwotna nazwa tej miejscowości brzmiała: Międzylesie. Najstarsza wzmianka historyczna o Miedznie pochodzi z 1441 roku i mówi o Jakuszu h. Prus z Miedznej (przypuszczalnie dziedzic Pogorzeli). Większa część Miedznej została nadana w 1437 roku przez ks. Zygmunta Kiejstutowicza rycerzowi Rogali z Kars (w ziemi płockiej). W 1479 roku wieś należała do jego syna – dziedzica Orzechówki, Tchórzowej Woli, Ugoszczy – Stanisława Karskiego h. Rogala (1441-1479), który przed 1470 roku ufundował tutaj pierwszą świątynię pw. Zwiastowania NMP i św. Stanisława. W latach 1470-1471 plebanem miedzeńskim był ks. Piotr, a w 1479 roku ks. Bernard. Córka wspomnianego Stanisława Karskiego – Jadwiga poślubiła Stanisława Wodyńskiego h. Kościesza (zm. 1501), pisarza ziemskiego drohickiego (1476-1501), pochodzącego z ziemi czerskiej. W ten sposób Miedzna przeszła w ręce Wodyńskich (do 1653 roku).

W 1479 roku została erygowana w Miedznie samodzielna parafia – staraniem wspomnianego pisarza drohickiego – Stanisława Wodyńskiego. Jego syn Mikołaj Wodyński (zm. 1528), sędzia ziemski drohicki (1507-1528), w dniu 28 października 1519 roku uposażył parafię w dziesięcinę ze wszystkich swoich dziedzicznych dóbr, a w 1525 roku nadał ks. Mikołajowi Kossowskiemu h. Ciołek, plebanowi miedzeńskiemu (do ok. 1561), wieś Rostki i potwierdził wcześniejsze uposażenia. Kolejnymi kolatorami kościoła w Miedznie byli między innymi: Andrzej Wodyński (zm. po 1648), łowczy podlaski (1630-1648), Gothard Wilhelm (1598-1661), dworzanin królewski (1649) i podkomorzy wielki koronny (1654-1661), Barbara Ewa Chądzyńska (zm. 1623) oraz Michał Butler (zm. 1783), starosta witagolski i preński (1760-1783).

Staraniem wspomnianego Mikołaja Wodyńskiego w 1522 roku Miedzna uzyskała prawa miejskie magdeburskie – z nadania króla Zygmunta I Starego (1506-1548). Oficjalna proklamacja tego przywileju odbyła się w niedzielę Judica, czyli 26 marca 1531 roku. Za czasów Jana Wodyńskiego (zm. 1616), wojewody podlaskiego (1613-1616), który był gorącym zwolennikiem kalwinizmu, kościół w Miedznie został zamieniony na zbór protestancki. Po czterdziestu latach został ponownie oddany katolikom. W 1653 roku jego wnuk – Jan Wodyński, wójt drohicki (1651-1676) darował wieczyście Miedznę wspomnianemu Gothardowi Wilhelmowi Butlerowi, który w 1638 roku poślubił jego siostrę kasztelankę podlaską Konstancję Wodyńską (zm. 27 maja 1682 r.), damę dworską królowych: Cecylii Renaty (1611-1644) i Ludwiki Marii Gonzaga (1611-1667).

W dniu 8 maja 1670 roku wymieniona Konstancja, córka Marka Wodyńskiego (1646), podkomorzego drohickiego (1628-1634) i kasztelana podlaskiego (1634-1646) ufundowała drewnianą, barokową świątynię pw. Zwiastowania NMP oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Jej powstaniu patronował ówczesny proboszcz ks. Paweł Sosiński (1663-1670). Świątynię konsekrował w dniu 8 maja 1670 roku ks. Kazimierz Zwierz (zm. 1682), biskup tytularny Orthosias (10 listopada 1664 r.), sufragan łucki (1664-1682). Kolatorem tej pięknej świątyni w 1706 roku był Aleksander hr. Butler (zm. 20 lipca 1708 r.), starosta preński i drohicki (1700-1708) i jego żona Konstancja z Krassowskich, podkomorzanka mielnicka. W 1765 roku uroczyście umieszczono w głównym ołtarzu cudowny obraz Matki Bożej Miedzeńskiej. Kościół Konstancji Butlerowej spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta w dniu 21 czerwca 1802 roku.

Na jego miejscu Jan (zm. 1833) i Antoni (zm. 1852) Butlerowie ufundowali w 1803 roku tymczasowy kościół na podmurówce z cegieł, pod kierunkiem ks. Macieja Bielińskiego (1739-1806), ówczesnego proboszcza (1797-1806). W ramach represji po Powstaniu Styczniowym w 1865 roku parafia miedzeńska została ograbiona z beneficjum kościelnego. Natomiast w 1869 roku miejscowość została pozbawiona praw miejskich.

Kolejną świątynię w stylu neogotyckim wzniosła w latach 1891-1893 Ludwika z Kuczyńskich hr. Ostrowska (1839-1906), pod kierunkiem ks. Teofila Rybki (1854-1934), ówczesnego proboszcza (1889-1934). Projekt wykonał arch. Kazimierz Zajączkowski (1854-1904), główny budowniczy powiatu węgrowskiego (1881-1904). Kamień węgielny został położony i poświęcony 21 czerwca 1891 roku. Konsekracji nowej świątyni pw. Niepokalanego Poczęcia NMP dokonał w 1893 roku ks. Franciszek Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator apostolski diecezji podlaskiej (1889-1914).

W czasie działań wojennych w dniach 10-12 sierpnia 1944 roku kościół doznał wielu szkód – zniszczeniu uległy: dach, okna, drzwi i wieża. W latach 1992-1995 został on pokryty blachą miedzianą, staraniem ks. kan. Władysława Kopyścia.

W kościele miedzeńskim, który jest diecezjalnym sanktuarium maryjnym, znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia. Najstarsze pisane wzmianki, które pochodzą z 1729 roku, dotyczą wydarzeń z przełomu 1726 i 1727 roku. W styczniu 1727 r. Hiacenty (Jacek) Pazio wiedziony „cudowną jasnością” odkrył nad belką stropową w lepiance młynarza Macieja Zastrużnego, znajdującej się w pobliżu grobli w Miedznie, wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Miejsce objawienia upamiętniono stojącą do dziś barokową kaplicą. Liczba niezwykłych zjawisk w latach 1727-1728 była tak poważna, że w następnym roku ks. Stefan Bogusław Rupniewski (1671-1731), biskup łucki (1721-1731) powołał w celu ich zbadania specjalną kościelną komisję. W 1730 roku dozwolił, aby Cudowny Wizerunek wystawiono do kultu publicznego i oddawano mu należną cześć.

Starania o koronację papieskimi diademami Cudownego Wizerunku podjął ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński. Ks. dr Eugeniusz Beszta-Borowski i p. dr Tadeusz Krawczak opracowali dokumentację dotyczącą obrazu i parafii. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 5 września 1996 r. wydał Breve zezwalające na koronację. Dokonał tego 22 czerwca 1997 roku ks. Józef kard. Glemp Prymas Polski przy udziale ks. abp. Stanisława Szymeckiego, metropolity białostockiego (1993-2000), licznie przybyłych biskupów, kapłanów i wiernych.

Na placu przykościelnym stoi murowana dzwonnica zbudowana w latach 1984-1988, staraniem ks. kan. Stanisława Sitniczuka (1907-2002), proboszcza miedzeńskiego (1955-1985), a także murowana kostnica z początku XIX w. Zasługą tegoż proboszcza jest też powstanie w latach 1957-1959 domu parafialnego.

W pobliżu placu kościelnego znajduje się również murowana karczma – zajazd z drugiej poł. XVIII wieku. Od początku lat osiemdziesiątych budynek był nieużytkowany. W 2007 roku ks. prał. Władysław Kopyść rozpoczął starania o odbudowę zabytkowego obiektu, wchodząc w skład Stowarzyszenia Odbudowy Zabytkowej Karczmy – Zajazdu w Miedznie (31 października 2007 r.). Od 2008 roku nad pracami remontowo-restauracyjnymi czuwał również kolejny proboszcz miedzeński ks. kan. Andrzej Oleszczuk. Poświęcenia i otwarcia zajazdu w dniu 19 lipca 2012 roku dokonał ks. bp Antoni P. Dydycz.

Naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie ulicy, stoi nowa, piętrowa plebania zbudowana w latach 1986-1987, według projektu inż. mgr Wiesława Kędziorka z Warszawy, staraniem ks. prał. Władysława Kopyścia.

Kaplice:
Międzyleś – Murowana kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej została zbudowana w latach 1984-1988, staraniem wspomnianych duszpasterzy: ks. kan. Stanisława Sitniczuka i ks. kan. Władysława Kopyścia. Jej poświęcenia dokonał 24 lipca 1988 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996).

Wólka Miedzyńska – Kaplica pw. Przemienienia Pańskiego, została zorganizowana z byłego budynku szkolnego w latach 2002-2003 staraniem ks. prał. Władysława Kopyścia.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Bractwo Szkaplerzne
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Straż Honorowa
Tercjarze Franciszkańscy
Galeria
Aktualności

Rozpoczęcie roku formacyjnego wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

Rok szkolny trwa, drzewa gubią liście, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny rok formacji, tym razem pod hasłem: „Poznaj pragnienia Mojego Serca i przyjmij Moje Słowo”. Z tego powodu w sobotę 30 września spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Miedznie.

Oblicze kochającej Matki

Maryja jest pełną miłości służebnicą Boga, niepokalaną i skromną Niewiastą, w której nie ma cienia egoizmu i która pracowicie zabiega o nasze zbawienie – powiedział ks. bp Piotr Sawczuk w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Miedznie w 25. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej.
Życie dla ŻYCIA_Miedzna

Życie dla ŻYCIA

"W natłoku rozmaitych spraw, jakie mamy do załatwienia [...] rzeczywiście można się pogubić. Kiedy się wreszcie zmęczymy tym zabieganiem, pojawia się pytanie: A o co właściwie w życiu chodzi? Po co żyjemy"? Te dwa pytania o sens naszego życia były wstępem do przepięknego koncertu, który miał miejsce w Miedzeńskiej Bibliotece 14 listopada.
Koncert Maryi Matce i Mamie _Miedzna_24.05.2021

Matce Maryi i Mamie

Dzień Matki to święto obchodzone w Polsce od bardzo wielu lat. Z roku na rok jego popularność nie gaśnie, a wręcz przeciwnie – stale się rozwija. Również w naszej parafii, gdzie nad każdym z nas czuwa Maryja Matka Miedzeńska, po raz pierwszy zorganizowano uroczysty koncert z okazji Dnia Matki. Odbył się on 24 maja pod hasłem: „Matce Maryi i Mamie”.

Mapa

Wydarzenia w parafii

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:
8:00 – 9:00 i 16:00 – 17:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 11:30, 17:00; kaplica w Wólce Miedzyńskiej: 10:15; kaplica w Międzylesiu: 14:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 7:00, 18:00
Dni powszednie:
7:00, 17:00 (kwiecień-wrzesień 18:00)

Inne nabożeństwa

Pierwsze piątki miesiąca:
kaplica w Wólce Miedzyńskiej – co 3 lata: 15:00
kaplica w Międzylesiu – co 2 lata: 15:00

Odpusty:
25 marca – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Nabożeństwo adoracyjne:
Niedziela Zesłania Ducha Świętego i dni następne

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii