KNYCHÓWEK – Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 1460 r.
Mieszkańców: 2260
Katolików: 2250

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Dąbrowie
– kaplica w Korczewie pw. Św. Jana Pawła II

Do parafii należą:
Bartków Nowy, Bartków Stary, Bużyska, Czaple, Dąbrowa, Góry, Józefin, Knychówek, Korczew, Laskowice, Ruska Strona, Starczewice, Szczeglacin.

Rys historyczny

Pierwotnie wieś Knychówek była nazywana: Knychowo. W XV wieku należała ona razem z dobrami Korczew do Stanisława Korczewskiego herbu Prus (zm. 1495/1505), namiestnika kamienieckiego (1493-1495), syna Pretora (zm. przed 1442). Ok. 1460 roku wspomniany starosta kamieniecki i przypuszczalnie jego matka Kordula Korczewska (zm. 1481), żona Pretora II (zm. przed 1442), ufundowali tutaj drewniany kościół. Jego konsekracja odbyła się 26 kwietnia 1494 roku. Tegoż dnia Stanisław Korczewski po raz kolejny uposażył parafię, nadając ks. Janowi – ówczesnemu plebanowi w Knychówku między innymi dwie włóki ziemi. Przypuszczalnie w związku z tym rok wcześniej powstał spór pomiędzy wspomnianym Stanisławem z Korczewa a plebanem drohickim ks. Janem o dziesięciny ze wsi: Korczew, Bartków i Szczeglacin. Wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk (1461-1506) przyznał je 29 maja 1493 roku na rzecz Stanisława, który dokonał wkrótce nowych nadań kościołowi w Knychówku.

W 1505 roku Knychówek i dobra korczewskie przeszły w ręce wojewody połockiego (1505-1513) Stanisława Hlebowicza herbu Leliwa (zm. 1513), który poślubił Zofię Korczewską (1505-1545), córkę wspomnianego Stanisława starosty kamienieckiego. Ta z kolei w 1529 roku zapisała Knychówek swemu synowi Mikołajowi zwanemu „Durny” (1522-1565). W 1557 roku Arnolf Hlebowicz (zm. ok. 1592), chorąży drohicki i mielnicki (1572-1592), ufundował altarię w knychowskim kościele. Po śmierci Arnolfa Hlebowicza właścicielami Korczewa i Knychówka byli Leśniowolscy.

Kolejnymi właścicielami Knychówka była rodzina Wiesiołowskich, herbu Ogończyk. Krzysztof Wiesiołowski (zm. 19 kwietnia 1637 r.), marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego (1635-1637), starosta suraski (1616-1637) i mielnicki (1625-1637), ożeniony z Aleksandrą Marianną Sobieską (zm. 31 października 1645 r.), ciotką króla Jana III Sobieskiego (1629-1696), dnia 29 października 1631 roku dokonał aktu fundacji pierwszego murowanego kościoła w dobrach „zwanych Bartków, które się Knychów nazywa” (ufundował on jeszcze dziesięć świątyń na Podlasiu i Litwie). Wcześniejsze nadania wzbogaciła jego żona Aleksandra Marianna w swoim testamencie z 1645 roku. Budowa obecnej knychowskiej świątyni trwała od 1631 do 1668 roku. Kościół w Knychówku został wzniesiony w stylu przejściowym pomiędzy gotykiem a renesansem, według projektu podobnego do starego kościoła farnego w Białymstoku. Konsekracji dokonał w 1733 r. ks. Józef Olszański (zm. ok. 1738), biskup tytularny Serra (25 czerwca 1727 r.), sufragan chełmski (1728-1738).

W drodze zawieranych małżeństw i transakcji Knychówek przeszedł później kolejno w ręce: Chaleckich, Lewickich, Kuczyńskich (od 1712 r.) i Ostrowskich (od 1864 r.). W 1727 roku Wiktoryn Kuczyński (1668-1737), kasztelan podlaski (1730-1737) podpisał umowę ze snycerzem z Drohiczyna Łukaszem Piotrem Grzegółkowskim na wykonanie ołtarza w nowym kościele w Knychówku. Natomiast Feliks Kuczyński (1770-1814), ostatni cześnik podlaski (1794), w latach 1792-1798 ufundował murowany „szpital” (obecnie wikariat i organistówka) przy parafialnym kościele, który zbudowali murarze z Drohiczyna: Piotr Filipowicz i Jędrzej Bielecki. Wielką kolatorką knychowskiej świątyni była również Joanna z Wulfersów (1812-1888), żona Aleksandra Kuczyńskiego (1803-1858). W kościele knychowskim w okresie Powstania Styczniowego odprawiał nabożeństwa ks. gen. Stanisław Brzóska (1834-1865), ukrywając się w dobrach korczewskich.

Obok kościoła znajduje się nowa, murowana plebania, zbudowana w latach 1990-1991, staraniem ks. prał. Mieczysława Onyśka.

Kaplice:
Dąbrowa – kaplica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Korczew – kaplicę pw. Św. Jana Pawła II pobłogosławił 18 maja 2024 r. biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. Została ona pobudowana w latach 2019-2024 staraniem parafian i proboszcza knychowskiego ks. Antoniego Klukowskiego.
Poprzednia kaplica była zorganizowana w oranżerii pałacowej zbudowanej ok. 1840 roku, według projektu arch. Franciszka Jaszczołda (1808-1873) z inicjatywy Krystyna Marii Antoniego hr. Ostrowskiego (1894-1980). Adaptacja budynku miała miejsce w 1925 roku, staraniem ks. Karola Wróbla (ur. 1887), ówczesnego proboszcza (1923-1926). Dekretem z dnia 9 września 1925 roku ks. Czesław Sokołowski (1877-1951), biskup tytularny Pantacomia (4 października 1919 r.) sufragan podlaski (1919-1946), ustanowił tutaj kaplicę półpubliczną (oratorium semipublicum). W związku z oddaniem do użytku nowej kaplicy, dotychczasowa została zdesakralizowana na mocy dekretu bp. Piotra Sawczuka z dnia 18 maja 2024 r.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Szkolne Koła Caritas
Aktualności

Powstał dom Boży od dziś uczyniony miejscem świętym – w Korczewie poświęcono kaplicę pw. Św. Jana Pawła II

Zwykle zaczyna się od trzeźwej oceny sytuacji, od szlachetnego pragnienia, które nieśmiało pojawia się w sercach jakiejś grupy wiernych w parafii na czele z proboszczem – mówił bp Piotr Sawczuk o nowo zbudowanej kaplicy w Korczewie opisując, że kolejnymi etapami są – szukanie pomysłu, opracowanie projektu i kosztorysu, a nade wszystko ludzi, którzy zechcą zaangażować się, oddać swój czas, siły i wspierać budowę finansowo.

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa biskup Piotr Sawczuk sprawował Najświętszą Eucharystię oraz przewodniczył procesji eucharystycznej ulicami Knychówka.

Murem za Janem Pawłem II

Ponad 300 osób wzięło udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która w piątek 31 marca 2023 r. przeszła drogami parafii Knychówek.

Uroczystość Bożego Ciała w Knychówku

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w parafii świętego Stanisława i świętej Anny w Knychówku rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Antoni Klukowski.

Byście się wzajemnie miłowali

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. W każdej świątyni tego dnia jest sprawowana uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa i Apostołów.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob:

po Mszach św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:30, 12:00, kaplica w Dąbrowie: 10:30, kaplica w Korczewie: 8:00, 10:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:30, 17:00 kaplica w Dąbrowie: 10:30 kaplica w Korczewie: 10:30
Dni powszednie:
kościół parafialny: listopad - kwiecień: 16:00, maj: 18:00, lipiec - sierpień 9:00, wrzesień - październik: 17:00; kaplica w Korczewie: październik: 16:00, maj: 17:00, lipiec-sierpień: 8:00

Inne nabożeństwa

Odpusty:
8 maja – św. Stanisława Biskupa i Męczennika
26 lipca – św. Anny

Nabożeństwo adoracyjne:
niedziela przed uroczystością Wszystkich Świętych i dni następne

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii