KAMIONNA – Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 06.01.1488 r.
Erygowana: ok. 1524 r.
Mieszkańców: 3521
Katolików: 3490

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Łochowie Fabrycznym pw. św. Jadwigi Królowej

Do parafii należą:
Baczki Nowe, Baczki Stare, Dąbrowa, Kamionna, Karczewizna, Laski, Łochów Fabryczny, Łopianka, Majdan – Grabowiec, Matały, Twarogi, Zambrzyniec.

Rys historyczny

Wieś Kamionna powstała pod koniec XV wieku. Jej początkowa nazwa brzmiała: w 1503 roku Kamienmost, później Kamionlas/Kamionolas (od 1509 roku do końca XVIII w.). Dzisiejsza postać nazwy Kamionna (wcześniej Kamienna) znana jest od 1790 roku.
Właścicielem tych terenów, które wchodziły w skład dóbr łochowskich, na przełomie XIV/XV wieku był przypuszczalnie Wawrzyniec z Targowego (dzisiaj dzielnica Targówek w Warszawie), wojski (1398-1415), podsędek (1415-1427) i łowczy warszawski (1428). Jest on protoplastą rodu Kuszabów herbu Paprzyca, który osiadł w Łochowie, przyjmując nazwisko Łochowski. W 1428 roku dobra te należały do jego syna – Dziersława Targowskiego (zm. ok. 1446), łowczego warszawskiego (1428-ok. 1446). Jego syn Mikołaj Targowski z Łochowa (zm. ok. 1498), ufundował tutaj pierwszy kościół pw. Narodzenia NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja. To wydarzenie miało miejsce w „Niedzielę Świętych Królów”, czyli 6 stycznia 1488 roku. Z nieznanych jednak przyczyn przerwano budowę w Łochowie i zmieniono lokalizację, kontynuując ją od 1489 roku w Kamionolasie. Należy jednak przypuszczać, że akt fundacyjny został sporządzony w Łochowie, a później – z nieznanych nam przyczyn – kościół zbudowano w Kamionnie. W 1503 roku współkolatorem tejże świątyni był kanonik pułtuski ks. Marcin Wąsowski, bliski współpracownik ks. Erazma Ciołka herbu Sulima (zm. 26 grudnia 1522 r.), biskupa płockiego (1503-1522). Tegoż tego roku czterej synowie fundatora: Jakub, Jan, Mikołaj i Dziersław Łochowscy zobowiązali się wydzielić 3 włóki poświętnego przy kościele oraz dali plebanowi dochody w postaci rączki miodu (jeden bór bartny). Pierwszym plebanem w Kamionolasie został wówczas ks. Piotr (do ok. 1510), a po nim tę funkcję pełnił w latach 1510-1519 – ks. Bernard Świerczewski ze wsi Świercze. Kanoniczna erekcja parafii nastąpiła miedzy 1518 a 1524 rokiem, staraniem ks. Ścibora Żelazowskiego (1519-1542).
Drugi kościół fundował w 1576 roku dziedzic części Łochowa, Twarogów i Lasek Jan Łochowski herbu Kuszaba razem ze swoimi braćmi, którzy byli ówczesnymi kolatorami kościoła w Kamionolasie. Konsekracja świątyni, która miała wezwanie Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników, odbyła się przed 1591 rokiem. Ale już w tym roku kościół wymagał gruntownego remontu, którego podjął się ks. Walentyn Brokowski (1584-ok. 1591). W 1704 roku w czasie przejścia wojsk szwedzkich, idących z Węgrowa do Kamieńczyka nad Bugiem, kościół uległ zniszczeniu.
Trzecią, modrzewiową świątynię w Kamionnie – za czasów ks. Stanisława Mościckiego (prob. 1671-1709) – ufundował w 1704 roku właściciel dóbr Kamionna – Stanisław Godlewski herbu Gozdawa (zm. 1709), starosta nurski (1688-1709) i kasztelan podlaski (1705-1709). Po jego śmierci prace kontynuował jego brat – Jan Stanisław Godlewski (zm. 1717), stolnik (1689-1710) i podkomorzy nurski (1710-1717). Konsekracji kościoła pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników dokonał w VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 1 lipca 1739 roku ks. Marcin Załuski (1700-1768), biskup tytularny Drasus (7 maja 1732 r.), sufragan płocki (1732-1765). W latach 1865-1866 został przeprowadzony gruntowny remont świątyni pod kierunkiem ks. Józefa Wiktora (1829-1882), proboszcza w Kamionnie (1857-1882).
Obecny murowany kościół w stylu neogotyckim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, został zbudowany w latach 1904-1909 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927), staraniem ks. Antoniego Dzikowskiego (1859-1938), ówczesnego proboszcza w Kamionnie (1894-1920) oraz przy pomocy dziedzica Łochowa – Zdzisława hr. Zamoyskiego (1842-1925), właściciela klucza jadowskiego i kołodziążskiego oraz jego żony Marii ze Szwykowskich. Aktu poświęcenia dokonał 22 czerwca 1909 roku wspomniany ks. Antoni Dzikowski, za pozwoleniem Konsystorza Warszawskiego.
W czasie I wojny światowej dnia 8 sierpnia 1915 roku wojska rosyjskie wysadziły w powietrze dwie wieże, które padając zniszczyły znaczną część świątyni. W latach 1915-1921 nabożeństwa były odprawiane w drewnianej kaplicy, urządzonej w domu parafialnym. W latach 1920-1923 funkcję proboszcza w Kamionnie pełnił ks. Michał Woźniak (1875-1942) – przyszły męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, wyniesiony do chwały ołtarzy w dniu 13 czerwca 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzięki jego staraniom, pod kierunkiem inż. Adama Michalskiego, odbudowano fasadę kościoła. Prace te sfinalizował ks. Witold Lewicki (1888-1966), proboszcz Kamionny (1923-1966). Odrestaurowana świątynia została konsekrowana 16 maja 1927 roku przez ks. Henryka Przeździeckiego (1875-1939), biskupa siedleckiego czyli podlaskiego (1918-1939). Mocą Konstytucji Apostolskiej „Vixdum Poloniae unitas” z 28 października 1925 roku parafia Kamionna przeszła z archidiecezji warszawskiej do diecezji siedleckiej czyli podlaskiej.
W czasie wojny (23 listopada 1941 r.) kościół stracił dwa dzwony i doznał wielu szkód w czasie przechodzenia frontu (11-21 sierpnia 1944 r.). Staraniem kolejnych proboszczów: wspomnianego ks. Władysława Lewickiego i ks. Henryka Bujnika (1966-1982) uzupełniono wyposażenie świątyni.
W 1991 roku ks. Jan Kazimierczuk (ur. 6 kwietnia 1937 r.), proboszcz w Kamionnie w latach 1982-1991, zmienił dach nad prezbiterium. W roku 1995, staraniem ks. Stanisława Grochowskiego (prob. 1991-1995) i jego następcy ks. Marka Bielaka cały dach kościoła został odremontowany.
Warto zaznaczyć, że z parafii Kamionna pochodził ks. Michał Godlewski (1872-1956) – syn miejscowego dziedzica Antoniego Godlewskiego (1826-1899). W latach 1904-1926 roku był on wykładowcą historii w petersburskiej Akademii Duchownej, a w latach 1927-1949 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dnia 21 października 1916 roku został mianowany biskupem tytularnym Agbia i sufraganem łucko-żytomierskim (1917-1926). W dniu 14 stycznia 1949 roku został mianowany arcybiskupem tytularnym Amorianus.
Obok kościoła, po przeciwnej stronie ulicy, stoi murowana plebania zbudowana w latach 1922-1923 przez błogosławionego ks. Michała Woźniaka. Jej projekt – autorstwa arch. Józefa Piusa Dziekońskiego – powstał w 1910 roku, za czasów ks. Antoniego Dzikowskiego (1894-1920). Budowa plebani została zakończona w latach 1923-1924 przez ks. Władysława Witolda Lewickiego (prob. 1923-1966).

Kaplica:
Łochów Fabryczny – Kaplica w Łochowie Fabrycznym (dawniej: Tartak Baczkowski, a później Baczki Fabryczne) swymi początkami sięga II wojny światowej, kiedy 1 marca 1942 roku otwarto i poświęcono tutaj Tymczasowy Szpital Epidemiczny. Wraz z likwidacją szpitala przestała istnieć kaplica. Obecna – pw. bł. Jadwigi Królowej, została zbudowana w latach 1983-1985, staraniem wspomnianego ks. Jana Kazimierczuka. Jej poświęcenia dokonał dnia 15 sierpnia 1988 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996) – w ramach obchodów 500 – lecia istnienia parafii.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Domowy Kościół
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Mapa

Wydarzenia w parafii

Wizytacja kanoniczna

Kancelaria parafialna

Czynna:
pon – pt: 8:30 – 9:00;
sob: 18:30 – 19:00.

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 8:00, 11:30, 18:00, kaplica w Łochowie Fabrycznym: 10.00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 18:00 kaplica w Łochowie Fabrycznym: 16:30
Dni powszednie:
7:30, w środy: 18:00

Inne nabożeństwa

Nabożeństwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
środa – 18:00

Odpust:
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Nabożeństwo adoracyjne:
przed wspomnieniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników – niedziela po 22 czerwca

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii