JERZYSKA – Parafia świętego Stanisława Kostki

O parafii
Dane o parafii:
Założona: 26.11.1933 r.
Erygowana: 08.12.1933 r.
Mieszkańców: 974
Katolików: 807

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Szuminie pw. Miłosierdzia Bożego

Do parafii należą:
Brzuza, Jerzyska, Łazy (Kaczeniec), Łojki, Łosiewice, Szumin (Szumin Poduchowny), Szynkarzyzna (Kolonia).

Rys historyczny

Miejscowość Jerzyska swymi początkami sięga połowy XVIII wieku, kiedy to ok. 1752 roku w te rejony Puszczy Kamienieckiej zaczęli przybywać pierwsi osadnicy, nadając osadzie nazwę Budy Jeżyskie. Na początku XIX wieku pozostawiono jedynie drugą część nazwy: Jerzyska. Od 1763 roku wieś ta oficjalnie została przypisana do parafii Kamionna.

W 1918 roku powstała myśl o utworzeniu tutaj samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Starania o budowę kaplicy podjęli mieszkańcy dopiero w 1932 roku. Materiał i plac pod budowę kościoła (2,5 morgi) oraz beneficjum (20 mórg) ofiarowała Elżbieta Maria z hr. Zamoyskich Kurnatowska herbu Łodzia (1882-1940) z Warszawy, właścicielka dóbr jadowskich, łochowskich, kołodziążskich (od 1911), żona Eryka hr. Kurnatowskiego herbu Łodzia (1882-1975). W październiku 1933 roku ukończono budowę drewnianej kaplicy pw. św. Stanisława Kostki. Jej poświęcenia dokonał 26 listopada 1933 roku ks. Kazimierz Czarkowski (1888-1982), dziekan węgrowski (1933-1968). Dzięki staraniom ks. Czesława Zgorzałka (1904-1952), pierwszego proboszcza parafii Jerzyska (1933-1945), który organizował nową placówkę duszpasterską, ks. Henryk Przeździecki, biskup siedlecki czyli podlaski (1918-1939), w dniu 8 grudnia 1933 r. erygował parafię w Jerzyskach.

Obecny murowany kościół został wybudowany w stanie surowym w latach 1948-1965 staraniem kolejnych duszpasterzy: ks. Antoniego Lipińskiego (1903-1957), proboszcza w latach 1947-1950, ks. Józefa Kocyka (1880-1968), proboszcza w latach 1950-1963, a także ks. Michała Domańskiego (ur. 19 marca 1939 r.), administratora parafii (1963-1977). Wersję wstępną projektu świątyni wykonał arch. Andrzej Boni (zm. 1964) z Warszawy, a wersję poprawioną arch. Barbara Brukalska z Warszawy. Dnia 11 lipca 1948 roku ks. Marian Jankowski (1899-1962), biskup tytularny Diospolis in Thracia (19 stycznia 1948 r.), sufragan siedlecki czyli podlaski (1948-1962), poświęcił kamień węgielny i fundamenty nowego kościoła. Podczas wizytacji kanonicznej w dniach 7-8 czerwca 1971 roku ks. Wacław Skomorucha (1915-2001), biskup tytularny Zoara (21 listopada 1962 r.), sufragan siedlecki czyli podlaski (1962-1992), poświęcił ołtarz główny, kończąc etap wznoszenia nowej świątyni. W okresie pobytu ks. Henryka Kalinowskiego (prob. 1995-2002) zostały wstawione metalowe okna i witraże, wykonane w pracowni Wiery i Romana Godlewskich z Ciechanowca.

Nieopodal kościoła stoi drewniana plebania, zbudowana w 1934 roku, staraniem wspomnianego ks. Czesława Zgorzałka.

Kaplica:
Szumin – pierwotnie istniała tutaj mała leśna kapliczka. W 2000 roku została rozbudowana staraniem „Komitetu Kościółkowego„ w składzie: Ryszard i Danuta Kulinowie, Stanisław i Maria Szczepkowscy, Bogdan i Lidia Horoneskulowie, Tadeusz i Emilia Matuszkiewiczowie oraz Bronisława Gęsiorek.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob:
pół godz. po Mszy św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00, kaplica w Szuminie: 17:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
11:00, 18:00
Dni powszednie:
18:30

Inne nabożeństwa

Odpusty:
18 września – św. Stanisława Kostki (niedziela po uroczystości)
25 lipca – św. Jakuba Apostoła (niedziela po święcie)

Nabożeństwo adoracyjne:
piątek, sobota i niedziela związana z uroczystością św. Stanisława Kostki

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii