HOROSZKI DUŻE – Parafia Matki Bożej Anielskiej

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 25.04.1938 r.
Erygowana: 15.05.1991 r.
Mieszkańców: 142
Katolików: 133

Do parafii należą:
Horoszki Duże

Rys historyczny

Król Zygmunt I Stary (1505-1548) ok. 1545 roku wydał zgodę Ihnatowi Horoszko na lokację wsi i założenie wójtostwa w starostwie mielnickim. W XVI wieku miejscowość nazywała się – Horoszkowa Wola. W latach 1661-1664 pojawiła się nazwa Horoszki. W tym czasie wieś była własnością królewską i należała do parafii sarnackiej, która była jednym z trzech okręgów administracyjnych diecezji łuckiej.
Filia duszpasterska w Horoszkach Dużych została ustanowiona dnia 25 kwietnia 1938 r. przez ks. Henryka Przeździeckiego (1875-1939), biskupa siedleckiego czyli podlaskiego (1918-1968). Obecny drewniany kościół został zbudowany w tzw. „ryglówkę” w latach 1933-1934, na placu ofiarowanym przez Jana Sawczuka, syna Andrzeja. Budową kierował ks. Stanisław Golatowski (ur. 1891), proboszcz parafii Konstantynów (do 1934). Jego poświęcenia w dniu 2 sierpnia 1934 roku dokonał wspomniany ks. Stanisław Golatowski z Konstantynowa. W dniu 23 sierpnia tegoż roku ks. Czesław Sokołowski (1877-1951), biskup tytularny Pantacomia (4 października 1919 r.) sufragan podlaski (1919-1946) i administrator apostolski diecezji podlaskiej (1940-1946), erygował w Horoszkach Dużych kaplicę publiczną (oratorium publicum) pw. Matki Bożej Anielskiej. Wspomniany sufragan podlaski w dniu 1 czerwca 1938 roku otworzył w Horoszkach samodzielną filię duszpasterską (cum cura animarum), delegując do obsługi duszpasterskiej księży z Konstantynowa. Pierwszym rektorem tegoż kościoła został 1 marca 1941 roku (do 1943) ks. Edmund Sadowski (1911-1985). W dniu 8 października 1944 roku – na mocy pozwolenia ks. administratora diecezji siedleckiej (5 września 1944) ks. Jan Samulak (1904-1983), dziekan dekanatu janowskiego (do 1949) dokonał poświecenia kaplicy w Horoszkach.
W 1944 roku kościół został rozbudowany o dwie boczne kaplice. Do rangi samodzielnej parafii filia w Horoszkach została podniesiona dnia 15 maja 1991 roku przez ks. Jana Mazura, biskupa siedleckiego czyli podlaskiego (1968-1996).
Obok kościoła stoi drewniana plebania zbudowana w latach 1942-1945 roku, pod kierunkiem wspomnianego ks. Edmunda Sadowskiego i jego następcy w latach 1943-1945 ks. Tadeusza Duszy ze Zgromadzenia Księży św. Rodziny.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Pogrzeb śp. ks. Edwarda Chętnika

Msza św. pogrzebowa celebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa była głównym punktem uroczystości pogrzebowych śp. ks. Edwarda Chętnika. Ponad trzydziestu kapłanów przybyło 29 października 2018 r. do Horoszek Dużych, aby uczestniczyć w ostatniej drodze śp. Kapłana.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

18:30 – 19:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
18:00
Dni powszednie:
18:00

Inne nabożeństwa

Odpust:
2 sierpnia – Matki Boskiej Anielskiej (niedziela po święcie)

Nabożeństwo adoracyjne:
przed wspomnieniem św. Izydora

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii