BUDZISKA – Parafia świętego Andrzeja Boboli

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 13.05.1938 r.
Erygowana: 25.08.1991 r.
Mieszkańców: 1409
Katolików: 1208

Do parafii należą:
Barchów (nr. 145 – 160), Budziska, Burakowskie, Jasiorówka (nr. 172 – 240), Łochów: ul. Wyszkowska (nr. 25 – 35), ul. Modrzewiowa (nr 4).

Rys historyczny

Pierwsza zachowana wzmianka o Budziskach pochodzi z 1496 roku. Wieś ta, którą zamieszkiwała zagrodowa szlachta, należała początkowo do parafii Kamionna w diecezji płockiej (do 1805).
W 1938 r. na prośbę mieszkańców wsi: Budziska, Barchów, Burakowskie i Jasiorówka, należących do odległej o 8 km Kamionny ks. Henryk Ignacy Przeździecki (1875-1939), biskup siedlecki czyli podlaski (1918-1939), erygował w dniu 13 maja 1938 r. kaplicę publiczną (oratorium publicum) w Budziskach – Łochowie pw. św. Andrzeja Boboli. Jednak z różnych względów mieszkańcy wspomnianych wcześniej wsi nie podjęli dzieła budowy kaplicy i dekret biskupi pozostał tylko na papierze.
Dopiero – szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności Bożej – w grudniu 1939 roku przybyli do Budzisk trzej księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, usunięci przez Niemców z Kruszewa k. Poznania. W dniu 17 grudnia 1939 roku zamieszkali w tzw. domu ludowym, gdzie urządzili kaplicę. Następnego dnia została ona poświęcona. We wrześniu 1941 roku budynek ten został rozbudowany. Jego poświęcenia w dniu 26 października 1941 roku dokonał ks. kan. Władysław Witold Lewicki (1888-1966), proboszcz Kamionny (1923-1966). Funkcję rektora kaplicy pełnił najpierw ks. Bernard Matyaszek (1941-1944), a po nim ks. Stanisław Chudy (1943-1945). W latach 1942-1945 księża misjonarze zorganizowali studium teologiczne dla obecnych tutaj kleryków.
Dnia 5 sierpnia 1945 roku Księża Misjonarze wyjechali do Wielkopolski, a rektorem kaplicy został ks. Jan Laskowski (1916-1983), wikariusz parafii Kamionna rezydujący w Budziskach (1945-1946). Na prośbę ks. Władysława Lewickiego w dniu 18 października 1945 roku, została erygowana w Budziskach – Łochowie filia duszpasterska pw. św. Andrzeja Boboli. Powyższy dekret wszedł w życie 1 stycznia 1946 roku.
W związku z rozbudową Łochowa ks. Ignacy Świrski (1885-1968), biskup diecezji siedleckiej czyli podlaskiej (1946-1968), podniósł w 1949 roku filię duszpasterską Budziska do godności parafii, lokalizując tutaj siedzibę parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie. Po zbudowaniu kościoła w Łochowie (1974-1977) przez ks. Piotra Jelinka (1921-1977), kaplica w Budziskach stała się filią duszpasterską parafii łochowskiej, przy której rezydowali okresowo księża emeryci. Dnia 25 sierpnia 1991 r., ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996), erygował parafię w Budziskach. Jej pierwszym proboszczem został ks. mgr Jan Terlecki (do 9 listopada 1997 r.). W dniu 5 listopada 2003 roku ks. bp Antoni P. Dydycz zezwoli na stałe wystawienie Najświętszego Sakramentu, czyli Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, które będzie obchodzone przed świętem Matki Bożej Różańcowej.
Staraniem ks. mgr. Marka Wróbla w latach 1999-2006 została wzniesiona nowa, murowana świątynia, zaprojektowana przez inż. Andrzeja Chwaliboga i inż. Justynę Zalewską z Białegostoku. Jej konstruktorem był inż. Krzysztof Grochowski z Białegostoku, a projektantem wnętrza inż. arch. Witold Żyngiel z Torunia. Pracami kierował majster Jan Samsel z Budzisk. Zgody na budowę w dniu 14 listopada 1998 roku udzielił ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński. On też 25 września 1999 r., poświęcił kamień węgielny pochodzący z kościoła Pater Noster w Jerozolimie. Nowy kościół powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu miejscowych parafian i okolicznych miejscowości, a także p. Ryszarda Gajewskiego z Budzisk. W dniu 25 października 2009 r. ks. bp Antoni P. Dydycz dokonał uroczystego poświęcenia, czyli konsekracji kościoła i ołtarza głównego.
Obok kościoła stoi murowana, piętrowa plebania, która została zbudowana w 1974 roku, staraniem ks. Piotra Jelinka (1921-1977), proboszcza łochowskiego (1973-1977).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Maryjny
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

16:00 – 18:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 10:30, 18:00 (październik-marzec 17:00)
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
8:00, 18:00 (październik-marzec 17:00)
Dni powszednie:
18:00 (czas zimowy 17:00)

Inne nabożeństwa

Odpust:
16 maja – św. Andrzeja Boboli (najbliższa niedziela)

Nabożeństwo adoracyjne:
dwa dni przed wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej – 7 października

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii