BIELSK PODLASKI – Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 29.06.2002 r.
Mieszkańców: 6295
Katolików: 1141

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Orli pw. św. Jana Pawła II, papieża

Do parafii należą:
Bielsk Podlaski – ulice: Akacjowa, Batorego (parzyste od nr 2 i nieparzyste od nr 13), Białowieska, Brzozowa, Cegielniana, Chmielna, Dębowa, Dubicze, Górna, Hołowieska, Jarzębinowa, Jaśminowa,  Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska (nieparzyste od nr 23, parzyste od nr 34), Kleszczelowska, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa, Mleczna, Modrzewiowa, Orlańska, Owocowa, Owsiana, Pogodna, Polna, Pszenna, Różana, Rumiankowa, Słonecznikowa, Szpitalna, Topolowa, Traugutta, Warzywna, Wczasowa, Wesoła, Widowska (nieparzyste od nr 23, parzyste od nr 34 A), Wiśniowa, Wrzosowa, Żytnia;

Dubicze, Hołody, Koszele, Krywiatycze, Krzywa, Łoknica, Mikłasze, Ogrodniki, Orla, Parcewo, Paszkowszczyzna, Spiczki, Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Szernie, Topczykały, Widowo, Wólka.

Rys historyczny

Kościół pw. Najświętszej Opatrzności Bożej został ulokowany w części Bielska Podlaskiego zwanej Hołowiesk (pierwotnie: Hołowicze) od nazwy wsi, która w tym miejscu była położona. Pierwsza znana wzmianka historyczna o tej osadzie pochodzi z 1492 roku i wymienia Hołowicze wśród pól należących do plebana bielskiego. Lustracja przeprowadzona w 1576 roku, potwierdza iż istniał tutaj folwark królewski należący do starostwa bielskiego, który obejmował między innymi dwa wójtostwa: Piliki i Grabowiec oraz skarbowy Las Pilicki (Osuszok). W dworze hołowieskim w dniu 10 grudnia 1660 roku dwaj komisarze królewscy: ks. Jan Małachowski herbu Nałęcz (1623-1699), kanonik krakowski (od 1660), prepozyt bielski (1666-1676), późniejszy biskup chełmski (1676-1681) i krakowski (1681-1699) i ks. Zygmunt Czyżowski herbu Topór (zm. 1664), biskup lacedemoński, sufragan płocki (1655-1664), określili powinności poddanych ze wsi królewskiej Deniski leżącej w starostwie bielskim. Według spisu lustracyjnego w 1715 roku do folwarku hołowieskiego należały: Piliki, Hołody, Proniewicze, Chraboły, Saki, Deniski, Orlanka i Biała, Redele. W 1726 roku istniała w Hołowiesku kaplica.

Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej została erygowana przez ks. Antoniego P. Dydycza, biskupa drohiczyńskiego, dekretem z dnia 29 czerwca 2002 r. Pierwszym proboszczem tej parafii został mianowany w dniu 15 lipca 2002 roku ks. mgr Kazimierz Zalewski.

W dniu 9 grudnia 2002 r. parafia zakupiła od Urzędu Miasta Bielsk Podlaski działkę pod budowę nowej świątyni – w stylu neobarokowym (eklektyzm). Jej projekt wykonał w 2002 roku inż. arch. Michał Bałasz z Białegostoku. Początkowo nabożeństwa były odprawiane w Bazylice Mniejszej w Bielsku Podlaskim. W dniu 14 grudnia 2003 roku ks. bp Antoni P. Dydycz poświęcił drewnianą kaplicę na placu kościelnym, która po wybudowaniu świątyni zostanie przeznaczona na Parafialne Centrum Edukacyjne. Jednocześnie dokonał pobłogosławienia, czyli poświęcenia ołtarza soborowego. W dniu 2 kwietnia 2004 r. ks. bp. Antoni P. Dydycz erygował i poświęcił w kaplicy Drogę Krzyżową. W dniu 28 lutego 2006 roku zezwolił natomiast na uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu, czyli Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, które będzie organizowane przed pierwszą niedzielą października.

Na terenie parafii znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym 11 lutego 2005 roku ks. bp Antoni P. Dydycz pobłogosławił, czyli poświęcił szpitalną kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego.

Kaplica
Orla – Drewniana kaplica pw. bł. Jana Pawła II. W dniu 5 listopada 1546 roku król polski Zygmunt II August (1548-1572) przyłączył majątek Orla do ziemi bielskiej. Od 1634 roku do końca XIX w. Orla posiadała prawa miejskie. W połowie XVII wieku właścicielem Orli był Bogusław Radziwiłł (1620-1669). Jego wnuczka Elżbieta Zofia Augusta ks. Sulzbach (1693-1728), żona (od 1717) palatyna neuburskiego gen. Józefa Karola von Sulzbach (1694-1729), w 1727 roku była kolatorką dwóch unickich cerkwi: pw. św. Szymona Słupnika i św. Jana Ewangelisty. Kaplica katolicka istnieje w Orli od 9 grudnia 1925 roku. Początkowo została urządzona w ochronce dla dziewcząt prowadzonej przez siostry sercanki, która została przeniesiona tutaj z Bielska Podl. Jej poświęcenie odbyło się 25 grudnia 1925 roku. Pierwszym rektorem kaplicy i prefektem na terenie gminy orlańskiej (1926-1928) został ks. Michał Tomaszewski (1878-1934), mianowany dekretem z dnia 26 listopada 1926 roku. Obecnie kaplica znajduje się w drewnianym budynku, zaadaptowanym na ten cel w 1976 roku, staraniem ks. kan. mgr Tadeusza Tararuja (1919-1987), proboszcza i dziekana bielskiego (1970-1987). Dawny budynek szkoły 13 października 2000 roku został przekazany na własność parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim przez Radę Gminy Orla i wójta Jana Dobosza (1956-2003). Dalsze prace adaptacyjne zostały przeprowadzone w latach 2001-2005 – pod kierunkiem ks. prał. dr. Ludwika Olszewskiego. Uroczystego poświęcenia, czyli konsekracji kaplicy dokonał 27 listopada 2005 roku ks. bp Antoni P. Dydycz. Dekretem z dnia 3 maja 2011 roku nadał jej wezwanie „Błogosławionego Jana Pawła II”.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin
Parafialny Zespół Caritas
Ruch „Światło-Życie”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Różaniec Dzieci
Aktualności

Festyn rodzinny w bielskiej „Opatrzności”

Pikniki, festyny parafialne w Bielsku Podlaskim rozpoczynają się Mszą św., homilią nawiązującą do rodziny, jako największego skarbu. Dodatkowym akcentem z racji na funkcjonujące przedszkola przy parafii Matki Bożej z Góry Karmel i parafii Najświętszej Opatrzności Bożej są występy, prezentacje najmłodszych parafian. W bielskim „Karmelu” obchodzono jubileusz 10-lecia przedszkola „ Karmelki”, a w „Opatrzności” jubileusz 5 lecia istnienia przedszkola działającego przy parafii.

Trzeba umieć dziękować

Od kilku miesięcy przy par. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaski jest jeszcze gwarniej. A to za sprawą seniorów uczestniczących w zajęciach „Przystań Opatrzności”.
Pomoc na kwarantannie_BIelsk Podlaski

Pomoc na kwarantannie

Kwarantanna to duży problem. Szczególnie dla osób, które nie mają bliskich do pomocy. Właśnie do takich osób wychodzi z pomocą ks. Zbigniew Karolak z parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:
Każdego dnia przed i po Mszy św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, 18:00, kaplica w Orli: 10:30, szpital: 14:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 18:00
Dni powszednie:
pon, śr, pt, sob: 18:00; wt, czw: 7:00

Inne nabożeństwa

Odpusty:
I niedziela października – Opatrzności Bożej
27 czerwca – wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy

Nabożeństwo adoracyjne:
piątek – pierwsza niedziela października

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz prałat Zbigniew Karolak (1983)

Penitencjarz