Media

Katolickie Radio Podlasie

 

Niedziela podlaska
Redakcja
17 – 312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. 85/655 78 08 wew: 754
e-mail: niedzielapodlaska@gmail.com

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY
Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski

REDAKTOR WYDAWNICZY
Ks. mgr Krzysztof Żero
Niedziela podlaska