Dom Księży Emerytów

ul. Kraszewskiego 4
17-312 Drohiczyn

Dyrektor
Ks. mgr Piotr Jurczak

Księża Seniorzy:
Ks. Edward Chętnik, tel. 85/655 74 14 wew. 21
Ks. kan. Ryszard Deniziak; tel. 85/655 74 14 wew. 16
Ks. Henryk Filipowicz; tel. 85/655 74 14 wew. 14
Ks. kan. Eugeniusz Moczulski; tel. 85/655 74 14 wew. 23
Ks. prał. mgr lic. Henryk Nowak; te85/655 74 14 wew. 10
Ks. prał. mgr lic. Leon Pawluk, tel. 85/655 74 14 wew.  22
Ks. Leopold Trofimuk; tel. 85/655 74 14 wew. 13