Wspólnoty zakonne

Zakony Męskie

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

Ordo Fratrum Minorum Capucinorum

Serpelice 89
08-220 Sarnaki
tel. 83/359 81 52


TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE

Societas Sancti Francisci Salesii

ul. Sadowa 2
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/787 22 50
Proboszcz: 25/781 76 13
Kancelaria: 25/781 76 07


ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI A TAKŻE WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA

Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramentis Altaris (Picpus)

ul. Brzeska 134
17-307 Mielnik
tel. 85/657 70 11

Zakony Żeńskie

ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK POSŁUGUJĄCYCH UBOGIM (Albertynki)

Congregatio Sororum Albertinorum Pauperibus Inservientium (SAPU)

ul. Długa 2; 08-304 Jabłonna Lacka
tel. 25/787 10 66; 25/787 11 65


ZAKON SIÓSTR BENEDYKTYNEK KONGREGACJA MNISZEK BENEDYKTYNEK W POLSCE PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP (Benedyktynki)

Moniales Ordinis Sancti Benedicti (OSB)

ul. Benedyktyńska 6; 17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 71 53


ZGROMADZENIE SIÓSTR DOMINIKANEK MISJONAREK JESUSA I MARYI (Dominikanki)

Congregatio Sororum Dominicanorum Missionariorum Iesu et Mariae (OP)

ul. Żeromskiego 34; 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85/730 25 43; 85/730 45 19


ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO III ZAKONU ŚW. OJCA FRANCISZKA (Felicjanki)

Congregatio Sororum S. Felicis Cantalicio III ordinis SP. Francisci (CSSF)

Ceranów 14 A; 08-322 Ceranów
tel. 25/787 07 03


ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS (Karmelitanki)

Congregatio Sororum Carmelitarum Infantis Iesu (CIJ)

BIELSK PODLASKI
ul. Mickiewicza 61 A; 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 883 346 175

SIEMIATYCZE
ul. Głowackiego 2; 17-300 Siemiatycze
tel. 85/655 23 97


ZAKON KLARYSEK OD WIECZYSTEJ ADORACJI (Klaryski)

Ordo Clarissae a Perpetua Adoratione (OCPA)

ul. Lipowa 209; 17-200 Hajnówka
tel. 85/684 25 97


ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ (Loretanki)

Congregatio Sororum Beatae Mariae Lauretanae (CSL)

ul. Kraszewskiego 4; 17-312 Drohiczyn
tel. 85/656 57 87


ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY (Misjonarki)

Congregatio Sororum Missionarium S. Familiae (MSF)

HAJNÓWKA
ul. 3 Maja 37/49; 17-200 Hajnówka
tel. 85/682 27 26

RUDKA
ul. Wola 34; 17-123 Rudka
tel. 85/739 40 74


ZGROMADZENIE SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ (SS. Opatrzności)

Congregatio Sororum a Divina Providentia (SDP)

ul. Wojska Polskiego 66
17-100 Bielsk Podlaski


ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (Salezjanki)

Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis (FMA)

ul. Kosowska 26; 08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/781 23 72


ZGROMADZENIE SIÓSTR CÓREK NAJCZYSTSZEGO SERCA NMP (Sercanki)

Congregatio Filiarum Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (FCM)

BRAŃSK
ul. Kościelna 3; 17-120 Brańsk
tel. 85/737 59 79

DROHICZYN
ul. Kościelna 10; 17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 77 45

ul. Kotlarska 9; 17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 72 53


ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEK NMP NIEPOKALANEJ (Służki)

Congregatio Religiosa Sororum Servularum BMV (SNMPN)

SOKOŁÓW PODLASKI
ul Kościuszki 2; 08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/781 28 68

WĘGRÓW
ul. T. Kościuszki 7; 07-100 Węgrów
tel. 25/792 21 37


ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ Z GANDINO (Urszulanki)

Orsoline di Maria Vergine Immacolata (OMVI)

ul. Akacjowa 6; 17-330 Nurzec Stacja
tel. 85/656 02 65; fax 85/657 57 99