Kuria diecezjalna

Kuria Diecezjalna


Adres

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08; wew. 700
85/655 70 01
fax 85/655 80 04
e-mail: [email protected]

WIKARIUSZ GENERALNY


Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 731
85/655 70 01
e-mail[email protected]
[email protected]

KANCELARIA


Kanclerz

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 731
85/655 70 01
e-mail: [email protected]
[email protected]

Notariusz

Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
tel. 85/655 78 08 wew. 730
85/655 70 01
e-mail: [email protected]

Godziny otwarcia

od poniedziałku do soboty w godz. 8:30 – 13:15
(w soboty dyżuruje jeden pracownik)

Nieczynna:
niedziele
dni ustawowo wolne od pracy
soboty lipca i sierpnia

ponadto w roku 2019:

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego
6 marca – Środa Popielcowa
19 marca – Uroczystość św. Józefa
25 marca – Zwiastowanie Pańskie
18 kwietnia – Wielki Czwartek
19 kwietnia – Wieki Piątek
20 kwietnia – Wielka Sobota
10 czerwca – Uroczystość NMP Matki Kościoła – Patronki Diecezji
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
6 sierpnia – Przemienienie  Pańskie
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

RZECZNIK PRASOWY


Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 741
kom. 505 983 092
e-mail: [email protected]

CENTRUM INFORMACJI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Dyrektor
Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 741
kom. 505 983 092
e-mail[email protected]

DELEGAT BISKUPA DS. OCHRONY DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ks. prał. dr Jerzy Cudny
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

Biuro czynne:
środa – czwartek, godz. 9.00-13.00
tel. 85/307 03 44
e-mail: [email protected]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Ks. mgr lic. Tomasz Przewoźny
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
kom. 692 873 827
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ EKONOMICZNY


Ekonom

Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
Skwer NMP 1 B
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/787 79 98
e-mail:
[email protected]
[email protected]

Wiceekonom

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 (centrala)
kom. 535 300 551
e-mail:
[email protected]
[email protected]

Księgowość

S. Bożena Włodkowska FCM
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 753
e-mail: [email protected]

Godziny pracy: pon – sob, godz. 8.30 – 13.30

37 8092 0001 0035 6598 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO


Dyrektor

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 731
85/655 70 01
e-mail: [email protected]
[email protected]

Ceremoniarz Diecezjalny

Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski
tel. 85/655 78 08 wew. 737
85/655 70 46
e-mail: [email protected]

Diecezjalny Ojciec Duchowny

ks. kan. Dariusz Kujawa – proboszcz i kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Bielsku Podlaskim

WYDZIAŁ KATECHEZY I SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO


O Wydziale

Zadania i obowiązki Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej w odniesieniu do katechezy sprawuje Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Do zadań Wydziału należy przede wszystkim (PDK 137):

 • nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami,
 • sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno w szkole, jak i w parafii,
 • koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną w parafiach,
 • nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji, uwzględniającego również katechezę dorosłych,
 • nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie działań duszpastersko-katechetycznych w diecezji,
 • organizacja kształcenia i dokształcania katechetów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego.
Dyrektor

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 704
fax 85/655 80 04
e-mail: [email protected]

www.katecheza.drohiczynska.pl

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Koordynator diecezjalny

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 704
fax 85/655 80 04
e-mail: [email protected]

WWW

WYDZIAŁ MŁODZIEŻY


O Wydziale

Wydział Młodzieży to jednostka działania Kurii Diecezjalnej, której zadanie polega na koordynowaniu pracy młodzieży w ogólności na terenie diecezji. Celem jest dotarcie z inicjatywami do młodych ludzi, którzy będą mieli możliwość wyboru ruchów czy stowarzyszeń działających na terenie diecezji i docelowo przynależność do najbliższego sercu, aby móc z radością wyznawać swoją wiarę. Młodzież korzystając z możliwości jakie daje im Wydział Młodzieży, może aktywnie spędzać czas w ciągu całego roku, modlić się i tworzyć wspólnotę. Zadaniem Wydziału jest też stworzyć program duchowy i kalendarz wydarzeń diecezjalnych w celu umożliwienia młodzieży włączenia się w życie Kościoła diecezjalnego. Na czele Wydziału Młodzieży stoi Ksiądz Dyrektor, który odpowiada za organizację pracy i przekaz informacji do młodzieży i na parafie.

Dyrektor

Ks. mgr lic. Tomasz Przewoźny
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 77 55
kom. 692 873 827
e-mail: [email protected]


SEKCJE WYDZIAŁU MŁODZIEŻY


LSO i Biel Procesyjna

Kierownik

Ks. mgr Marcin Szymanik
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 07 wew. 736
85/656 57 36
e-mail: [email protected]

Ks. mgr Sylwester Falkowski
08-307 Skrzeszew
kom. 603 986 454
e-mail: [email protected]

www.lso-drohiczyn.pl

Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę

Kierownik

Ks. mgr Andrzej Falkowski
ul. Węgrowska 9
07-104 Stoczek
e-mail: [email protected]

Zastępca

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/787 78 08 (centrala)
kom. 535 300 551
e-mail: [email protected]

Młodzieżowe Organizacje Katolickie

Kierownik

Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 77 55
kom. 507 062 069
e-mail[email protected]

Świeckie Organizacje Młodzieżowe

Kierownik

Ks. mgr Piotr Pędzich
ul. Kilińskiego 1
08-220 Sarnaki
e-mail[email protected]

Zastępca

Ks. mgr Krzysztof Janowic
08-210 Chłopków 40
tel. 83/357 99 70
e-mail: [email protected]

Sport i Rekreacja

Koordynator

Ks. mgr lic. Krzysztof Dobrogowski
17-120 Szmurły 96
tel. 85/737 13 75

Członkowie

Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko
ul. 1 Maja 76
17-240 Czeremcha
tel. 602 826 454

Ks. mgr Jarosław Rosłon
ul. Bielska 1
17-315 Grodzisk
tel. 85/656 85 62

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN


Dyrektor

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 25/787 42 62
e-mail: [email protected]

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Joanna Wilgocka

e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI


Dyrektor

Ks. dr Robert Grzybowski
17 – 120 Poletyły 48

WWW

RADY I KOMISJE


Kolegium Konsultorów
 1. Ks. kan. dr Zenon Czumaj
 2. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
 3. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 4. Ks. kan. mgr Mirosław Łaziuk
 5. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
 6. Ks. kan. mgr Bohdan Sawicki
 7. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
Rada Duszpasterska

Z urzędu

 1. Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
 2. Ks. mgr Andrzej Falkowski
 3. Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski
 4. Ks. dr Robert Grzybowski
 5. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
 6. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 7. Ks. dr Dariusz Kucharek
 8. Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
 9. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
 10. Ks. dr Rafał Pokrywiński
 11. Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
 12. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
 13. Ks. prał dr hab. Tadeusz Syczewski
 14. Ks. dr Piotr Wójcik
 15. S. Anna Pytka

Z nominacji

 1. Ryszard Anusiewicz
 2. Józef Cejmer
 3. Marcin Celiński
 4. Bożena Czerkas
 5. Maria Dierżanowska
 6. Agnieszka Pawelec
 7. Grzegorz Pawelec
 8. Dorota Gromysz-Koza
 9. Arkadiusz Jaworowski
 10. Romuald Kacprzak
 11. Andrzej Kruszewski
 12. Gabriela Krzanowska
 13. Jolanta Kulpa-Krzycka
 14. Andrzej Łukasiewicz
 15. Renata Przewoźnik
 16. Jerzy Sitarski
 17. Mateusz Stefaniuk
 18. Sławomir Tomaszewski
 19. Andrzej Wronka
 20. Władysław Żero

Rada ds. aktualnych zagadnień moralnych, duchowych i prawnych
 1. Ks. kan. dr Zbigniew Jancewicz
 2. Ks. kan. dr Sławomir Mazur
 3. Ks. dr Dariusz Kucharek
 4. Ks. dr Piotr Wójcik
Rada ds. Ekonomicznych
 1. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
 2. Ks. prał. dr Andrzej Jakubowicz
 3. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
 4. Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
 5. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
 6. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
Zespół Doradców ds. Ekonomicznych
 1. Stanisław Bachurek
 2. Krzysztof Bazylewski
 3. Józef Cejmer
 4. Ryszard Gajewski
 5. Arkadiusz Jaworowski
 6. Małgorzata Krasnodębska
 7. Barbara Niedźwiecka
 8. Mirosława Płocka
 9. Tadeusz Romańczuk
 10. Teresa Rzymska
 11. Władysław Żero

Komisja Architektoniczno-Budowlana

Przewodniczący

Członkowie  

 1. Ks. kan. dr Zenon Czumaj
 2. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
 3. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 4. Zbigniew Derewońko
 5. Wojciech Żero
Komisja Liturgiczna

Przewodniczący
Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski

Członkowie
Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
Ks. mgr Marcin Szymanik
Ks. dr Tomasz Szmurło
Ks. mgr lic. Wojciech Wysocki

Komisja Personalna

Członkowie

 1. Ks. prał. dr Jerzy Cudny – oficjał Sądu Biskupiego
 2. Ks. prał. mgr lic. Leszek Gardziński – proboszcz par. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie
 3. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa – ekonom diecezjalny
 4. Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
 5. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy
 6. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny
 7. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL – wikariusz generalny
 8. Ks. kan. dr Roman Szmurło – proboszcz parafii w Łochowie

Konsultorzy

 1. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak – dyrektor administracyjny WSD
 2. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski – notariusz Kurii Diecezjalnej
Kapituła Medalu Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej

Przewodniczący

ks. prał. Zbigniew Rostkowski – Wikariusz Generalny i Kanclerz Kurii Diecezjalnej

Członkowie:

 1. ks. prał. Tadeusz Syczewski – Wikariusz Generalny i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie,
 2. ks. prał. Andrzej Krupa – Proboszcz Parafii Konkatedralnej i Dziekan Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej,
 3. ks. kan. Zbigniew Domirski – Proboszcz Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim,
 4. ks. prał. Andrzej Jakubowicz – Proboszcz i Dziekan Sarnacki,
 5. ks. kan. Bohdan Sawicki – Proboszcz Parafii Winna Poświętna,
 6. ks. kan. Henryk Sączek – Proboszcz Parafii Liw i Wicedziekan Węgrowski

Statut Medalu Benemerenti

DUSZPASTERSTWA


Ekumeniczne

Ks. dr Rafał Pokrywiński
ul. Kościelna 1
17-300 Siemiatycze

Głuchoniemych

Ks. kan. Henryk Kosz
ul. Bielska 1
17-315 Grodzisk k. Siemiatycz
tel. 85/656 80 12

Harcerzy

Ks. mgr Piotr Pędzich
ul. Kościelna 2
08-220 Sarnaki
tel. 83/359 92 66

Honorowych Dawców Krwi

Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 (centrala)
e-mail: [email protected]

Kobiet

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 25/787 42 62

Kolejarzy

Ks. Andrzej Kiersnowski
ul. Ks. Michała Badowskiego 1
17-123 Rudka
tel. 85/739 40 06

Kombatantów
Leśników

Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
ul. Ks. Ściegiennego 7
17-200 Hajnówka
tel. 85/682 22 50

Ludzi Pracy

Ks. Józef Grzeszczuk
ul. Kościelna 13
17-300 Siemiatycze 3
tel. 85/655 00 35

Maryjne

Ks. kan. mgr Roman Kowerdziej
ul. Długa 40
07-130 Łochów
tel. 25/675 12 90

Misyjne

Ks. mgr lic. Wojciech Piotrowski

tel. 
e-mail: [email protected]

Myśliwych

Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
ul. Ks. Ściegiennego 7
17-200 Hajnówka
tel. 85/682 22 50

Nauczycieli

Ks. dr Robert Grzybowski
17-120 Poletyły 48

Niewidomych

Ks. kan. mgr lic. Jarosław Kuźmicki 
ul. 3 Maja 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85/655 64 25

Organistów

Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
ul. Kościelna 10
17 – 312 Drohiczyn
tel. 85/655 70 79

Policji

Ks. mgr Adam Bogdanowicz
ul. Broniewskiego 34
07-132 Ostrówek
tel. 25/675 53 30

Ks. prał. mgr Zbigniew Niemyjski
ul. Kościelna 2
17-210 Narew
tel. 85/681 60 43

Powołań Kapłańskich

Ks. dr Dariusz Kucharek
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 749
85/656 57 49

Prawników

Ks. dr Zdzisław Jancewicz
ul. Radzyńska 3
20-850 Lublin
tel. 81/742 79 71 wew. 31

Przedsiębiorców i organizatorów życia gospodarczego

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/787 78 08 (centrala)
e-mail: [email protected]

Rolników

Ks. kan. Antoni Sieczkiewicz
08-331 Grodzisk 4
tel. 25/787 41 24

Służby Zdrowia

Ks. kan. mgr lic. Jarosław Kuźmicki
ul. 3 Maja 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85/655 64 25

Strażaków

Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 70 79

Sybiraków

Ks. mgr Robert Figura
ul. Ks. Michała Badowskiego 1
17-123 Rudka
tel. 85/739 40 90

Środowisk Twórczych

Ks. kan. mgr lic. Mieczysław Rzepniewski
17-120 Klichy 2A
tel. 85/737 34 14

Trzeźwościowe

Ks. mgr Krzysztof Kościelecki
17-312 Śledzianów 5
tel. 85/655 11 19

Wędkarzy

O. Honoriusz Lisowski OFMCap.
08-220 Serpelice 89
tel. 83/359 81 52

Więźniów

Ks. kan. mgr Zygmunt Bronicki
ul. 3 Maja 65
17-200 Hajnówka
tel. 85/679 60 35

Związku Hodowców Koni

Ks. dr Andrzej Ulaczyk
ul. Piórkowska 16
17-132 Wyszki
tel. 85/737 11 27