Zapytania ofertowe

Inwestycje | Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 na sporządzenie studium wykonalności projektu pn. „Ochrona i udostępnienie zabytków drewnianego kościoła parafialnego w Narwi”

dokument pdfZapytanie ofertowe 1-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE AM/1/2015 na sporządzenie studium wykonalności projektu pn. „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Archiwum i Muzeum Diecezji Drohiczyńskiej”

dokument pdfZapytanie ofertowe AM – 1 – 2015

 

…..