Archiwum Diecezjalne

ADRES
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
kom. 575 503 303
archiwum@drohiczynska.pl

DYREKTOR
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
kom. 575 503 303

Wizytę w Archiwum należy uprzednio ustalić telefonicznie
Kontakt:
– poniedziałki i wtorki w godz. 9.30 – 16.00
– piątki w godz. 10.00 – 13.00

Informacje dotyczące badań genealogicznych:

1. Archiwum nie prowadzi kwerendy w celach genealogicznych.
2. Osobom zainteresowanym tego rodzaju badaniami (bądź przez nie delegowanym) udostępniamy metrykalia w pracowni archiwum po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.
3. Na drodze korespondencyjnej (zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej) priorytet mają pisma urzędowe (np. dane do rozpraw sądowych lub „Karty Polaka”), dlatego w sprawach dot. genealogii – przy obecnych możliwościach personalnych archiwum – trzeba liczyć się z dość długim czasem oczekiwania na odpowiedź. Wskazany jest raczej kontakt telefoniczny.
4. Warunki uzyskania odpisu aktu metrykalnego drogą korespondencyjną:
a) prośba na piśmie z podaniem danych petenta (adres, nr telefonu) i własnoręcznym podpisem;
b) dołączona kserokopia dowodu osobistego;
c) dane n/t aktu (imię i nazwisko osoby, której dotyczy; data sporządzenia – przynajmniej rok; miejsce sporządzenia – parafia);
d) w przypadku dokumentów sporządzonych po 1914 r. należy załączyć dokumentację pokrewieństwa z osobą, której dotyczy żądany odpis aktu;
e) maksymalna ilość odpisów to 3 pozycje.
5. Nie wykonujemy skanów i kserokopii akt.
6. Jest możliwość wykonania zdjęć własnym sprzętem fotograficznym (podczas kwerendy na miejscu, w pracowni archiwum) po uprzednim wskazaniu konkretnego aktu.

Ogólna informacja o zasobie Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie