Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej

Projekt „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej” jako przykład dobrej praktyki

Przedstawiciele Diecezji Drohiczyńskiej uczestniczyli w październikowym posiedzeniu Rady ds. Polityki Senioralnej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której przewodniczącą jest prof. gr hab. Józefa Hrynkiewicz.  W posiedzeniu, oprócz stałych członków Rady, udział wzięły też: minister Elżbieta Bojanowska i Lidia Ułanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej.

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych. Rada jest powoływana na 4-letnią kadencję. Do zadań Rady należą: opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej dotyczącej seniorów oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia tej grupy.

Powodem udziału przedstawicieli naszej diecezji w spotkaniu Rady ds. Polityki Senioralnej była prezentacja projektu realizowanego w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Projekt „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej” został wybrany spośród około 600 innych jako modelowy przykład działań na rzecz seniorów prowadzonych na terenie naszego kraju w roku 2017. Po prezentacji ministerialnego sprawozdania z realizacji Programu ASOS członkowie Rady obejrzeli multimedialną prezentację działań realizowanych na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, podczas której zostali zapoznani ze szczegółami  ich organizacji. Po prezentacji padło wiele pytań dotyczących konkretnych problemów poruszanych w prezentacji, a na zakończenie członkowie Rady gratulowali pomysłów i realizacji.

 

Seniorzy z Diecezji Drohiczyńskiej zwiedzają Polskę

Nie łatwo jest opisać wrażenia, jakie towarzyszyły uczestnikom wyjazdów organizowanych przez Diecezję Drohiczyńską w ramach projektu „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej – edycja III.” Klasztor na Wigrach, Sanktuarium w Św. Lipce, Wilczy Szaniec w Gierłoży czy rejsy statkiem w Dolinę Raspudy to tylko niektóre miejsca, które seniorzy z Diecezji Drohiczyńskiej zwiedzali w lipcu i sierpniu.

W bezpłatnych wyjazdach udział wzięło łącznie ponad  220 osób w wieku 60+ z parafii naszej Diecezji. Większość uczestników po raz pierwszy zdecydowała się na udział w wyjazdach, czy to ze względu na program i zwiedzane miejsca czy też na fakt, iż krótkie – jedno czy dwudniowe wyjazdy – to nierzadko jedyny sposób pogodzenia chęci z możliwościami. W ramach projektu seniorzy mieli do wyboru dwie trasy wyjazdów jednodniowych: na Mazury i Suwalszczyznę oraz dwudniowy wyjazd do Trójmiasta.

Objazd po Mazurach rozpoczynał koncert organowy oraz msza św. w Sanktuarium Matki Bożej w Św. Lipce i zwiedzanie z przewodnikiem. Kolejnym etapem była Gierłoż i zwiedzanie Wilczego Szańca – polskiej kwatery Adolfa Hitlera. Pobyt na Mazurach to obowiązkowa wizyta w Giżycku – stolicy regionu – gdzie uczestnicy mieli zagwarantowany obiad oraz zwiedzanie miasta z jedynym w Europie mostem obrotowym. Zakończeniem pobytu na Mazurach był rejs statkiem po urokliwym jeziorze Niegocin.

Pierwszym punktem wyjazdów na Suwalszczyznę było zwiedzanie pokamedulskiego Klasztoru na Wigrach, gdzie zatrzymał się papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty  w Polsce w 1999 r. Pomieszczenia,  w których mieszkał Ojciec Św. oraz podziemia klasztoru budziły najwięcej emocji u zwiedzających je seniorów. Kolejnym etapem objazdu po Suwalszczyźnie było Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła, które mieści się na tzw. „wyspie”. Piękno otaczającej Sanktuarium przyrody i cisza pustelni sprawiały, że seniorzy wydłużali czas pobytu na wyspie. Zwiedzanie Augustowa, obiad i rejsy statkiem w Dolinę Raspudy zamykały wyjazdy.

Zamek w Malborku i jego około trzygodzinne zwiedzanie to pierwszy punkt dwudniowego wyjazdu seniorów z Diecezji Drohiczyńskiej do Trójmiasta. Niemal wszyscy uczestnicy  wyjazdu po raz pierwszy mieli okazję zwiedzać ten słynny pokrzyżacki zamek, który dotąd znali jedynie z filmów i opowieści. Podobnie rzecz miała się z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża Westerplatte, którego rozmiary przerosły wyobrażeniu wielu zwiedzających. Seniorzy zwiedzali też Stare Miasto w Gdańsku i to akurat w czasie Jarmarku  Dominikańskiego. Mogli przekonać się jak wygląda to przedsięwzięcie i ilu turystów nie tylko z Polski odwiedza tą jedyną w swoim rodzaju imprezę. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali też Gdynię i Sopot, ale niestety pogoda pokrzyżowała plany i przez ulewny deszcz zmuszeni byli zrezygnować ze spaceru po sopockim molo. Wszyscy mają nadzieję, że za rok ten punkt wyjazdu zostanie zrealizowany ;-).

Za organizację programu wyjazdów odpowiadało biuro pielgrzymkowe Pilegrzymuj.pl natomiast całość nadzorował i opiekę duchową sprawował ks. Piotr Jurczak z kurii diecezjalnej w Drohiczynie.

Diecezja Drohiczyńska na realizację projektu Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej” już po raz trzeci otrzymała dotację w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Założeniem programu jest pobudzanie aktywności społecznej osób starszych,  prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz w środowisku lokalnym, co Diecezja stara się realizować działaniami przewidzianymi w projekcie. Ważnym aspektem programu jest też integracja środowiska osób starszych w diecezji oraz integracja międzypokoleniowa, której sprzyjać mają zaplanowane spotkania grup i środowisk skupiających seniorów z młodszym pokoleniem mieszkańców diecezji. Spotkanie mające formę rodzinnego festynu parafialnego odbyło się 16 września w Kożuchówku. W ramach projektu odbędą się także spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki zdrowotnej czy zdrowego stylu życia, spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, wycieczki rowerowe, zajęcia sportowe czy warsztaty stolarskie. Dzięki środkom finansowym z programu ASOS na terenie diecezji są finansowane zajęcia muzyczno-śpiewacze dla dwóch grup seniorów oraz spotkania z ratownikiem medycznym. Działania projektu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i żal, że z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszyscy chętni mogą wziąć w nich udział.

tekst i zdjęcia: Katarzyna Zawadzka

 

 

Diecezja Drohiczyńska w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej II”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

logo_asos

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie na wycieczkę do Warszawy

Zaproszenie na wyjazd na Wigry

dokument pdf Deklaracja przystąpienia do projektu 2017

dokument pdf Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie 2017

dokument pdf Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 2017

dokument pdf Oferta zatrudnienia na kordynatora

dokument pdf Oferta zatrudnienia na ksiegową1

dokument pdf Oferta zatrudnienia na obsługę1