Renowacja odtworzeniowa pokrycia dachu w Kościele w Zembrowie

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiar prac Parafia Zembrów

załączniki od 1 do 5

Załącznik nr 6 – projekt umowy