Pomoc s. Urszuli Faustynowicz

W okresie przedświątecznym dzieci należące do Koła misyjnego podjęły akcję wykonania ozdób świątecznych, aby je sprzedać z przeznaczeniem na pomoc w pracy misyjnej Siostry Urszuli Faustynowicz – pracującej od wielu lat w Kamerunie w Afryce. Z czasem do pomocy w wykonywaniu ozdób włączyli się rodzice. W niedzielę 17 grudnia 2017 r., odbyła się pod kościołem w Grodzisku i pod kaplicą w Siemionach sprzedaż. Wszystkie ozdoby znalazły nabywców – a my, zgromadziliśmy kolejne pieniądze na wsparcie misji.

Dorota Kobus