Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie – izolacji poziomej fundamentów metodą przecięcia liną diamentową z instalacją płyty poliestrowej z włóknem szklanym w murze kamienno-ceglanym.

Zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

NFOŚiGW – zapytanie ofertowe – izolacja pozioma fundamentów