ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA WRAZ Z INSTALACJĄ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I POMP CIEPŁA

w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego Kościoła w Parafii pw. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA w Zembrowie z instalacją odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiar prac Parafia Zembrów

Załącznik-nr-1-Formularz-oferty

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-wykaz-robót-4

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wykaz-osób-3

Załącznik-nr-4-Wzór-umowy z Wykonawcą