Jałmużna wielkopostna

Ogólnopolska akcja Caritas.

Wzorem lat ubiegłych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Jałmużna Wielkopostna”.  Na początku Wielkiego Postu, w parafiach naszej Diecezji, zostaną rozprowadzone skarbonki  – ogółem przygotowano ich 5,5 tys. Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – w tym wypadku nie chodzi jedynie o dar materialny, ale też o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe i kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.  Wzorem do tej formy czynienia dobra jest dla nas św. brat Albert,  o którym tak mówił ś. Jan Paweł II  „(…) nie pisał uczonych traktatów…, On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka.”

Skarbonki rozprowadzone zostaną w kościele przez kapłanów oraz Parafialne Oddziały Caritas, często również czynią to katecheci i Szkolne Koła Caritas. W ich wypełnieniu chodzi o rezygnację z konkretnych przyjemności i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na rzecz potrzebujących pomocy. Uzyskane w ten sposób fundusze są dysponowane przez Oddziały Parafialne Caritas, umożliwiają pomoc w konkretnych przypadkach. Podobnie jak w poprzednich latach, pozyskane środki trafią do dzieci i osób starszych, aby wspomóc ich leczenie. Zbiórka trwa przez cały okres Wielkiego Postu – do kościołów skarbonki zostaną przyniesione w Wielką Sobotę lub Niedziele Miłosierdzia.

tekst i zdjęcie: Magdalena Chomać