Wizytacja kanoniczna, 60-lecie parafii

Parafia: CZEREMCHA – Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski