Uroczystość wręczenia Paliusza metropolicie białostockiemu