Spotkanie świąteczne Osób Życia Konsekrowanego

Miejsce: Siemiatycze, Siostry Karmelitanki