Spotkanie opłatkowe kapłanów

Miejsce: Drohiczyn - Kuria

10.00 – spotkanie na auli seminaryjnej, życzenia

Po opłatku na refektarzu seminaryjnym kapłańska agapa.