„Idźcie i głoście Ewangelię życia, małżeństwa i rodziny” – konferencja naukowa

Program sympozjum:

9.00 – Msza Święta pod przewodnictwem ks bpa Tadeusza Pikusa inaugurująca nowy rok pracy Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej w intencji studentów, doradców życia rodzinnego i wspólnoty Sychar

10.00 – Przywitanie gości i wprowadzenie

10.20 – Wykład: „Duszpasterskie towarzyszenie narzeczonym i małżonkom koniecznością naszych czasów – podstawy biblijne i współczesne nauczanie Kościoła” – ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, KUL

Dyskusja

11.30 – Wykład: „Relacja ojcostwa – przemiany historyczne a współczesne wymagania” – dr Andrzej Mazan, UKSW

Dyskusja

Podsumowanie

13.30 – Obiad

 

ks. Piotr Arbaszewski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin