Konferencja kondekanalna kapłanów

Spotkanie dla kapłanów dekanatu bielskiego, brańskiego, ciechanowieckiego, hajnowskiego, sarnackiego i siemiatyckiego.

Nabożeństwo poprowadzi i konferencję ascetyczną wygłosi ojciec duchowny dekanatu bielskiego ks. kan. dr Dariusz Kujawa.