Dzień skupienia w Karmelu

Miejsce: Karmel - Siemiatycze
"Ze św. Teresą na drogach modlitwy" - dzień skupienia dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas z Bogiem napełnić się Jego pokojem niezależnie od wieku, powołania życiowego i dojrzałości w wierze.

Program:

10.00 – Konferencja: Modlitwa, która działa – siostra karmelitanka
11.00 – Czas na modlitwę indywidualną ze Słowem Bożym
12:00 – Msza św. sprawowana przez ks. J. Błażejaka
12:30 – Obiad
14.00 – Konferencja: Atmosfera modlitwy – ks. J.Błażejak
15.00 – Spotkanie w grupach
16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 – Zakończenie

Zapraszają siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach

Zgłoszenia:
s. Pelagia tel. 666 097 956
siemkarmel@wp.pl

Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.