Dzień Pastoralny

Miejsce: Drohiczyn
Na spotkanie zaproszeni są alumni, katecheci świeccy, po dwóch przedstawicieli wspólnot zakonnych oraz stowarzyszeń, ruchów religijnych i służby liturgicznej.

Program:
godz. 10:00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa

godz. 11:00 – przerwa na kawę i rejestracja uczestników

godz. 11:30 – powitanie gości

godz. 11:35 – referaty:

  • ks. dr Dariusz Kucharek – „Duch Święty w Biblii”
  • ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – „Pentekostalizacja, złe duchy i egzorcyzmy. Nowe zjawiska religijne w Polsce i na świecie”
  • dyskusja
  • wystąpienia pracowników Kurii
  • wolne wnioski
  • podsumowanie

godz. 13:00 – poczęstunek w refektarzu seminaryjnym