Dzień modlitw za zmarłe siostry zakonne i braci zakonnych

Miejsce: Siemiatycze - klasztor Sióstr Karmelitanek

Program:

10.30 – konferencja – o. Sławomir Goworek

12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa; odczytanie listy zmarłych sióstr i braci (od 1991)