Doktorat honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu

Miejsce: PWT w Warszawie