Diecezjalny Dzień Pastoralny

Miejsce: Drohiczyn - Kuria

Program:

10.30 – Msza św. w Katedrze: przewodniczy ks. bp Tadeusz Pikus; kazanie – ks. dr Robert Grzybowski z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach.

Po Eucharystii konferencja w Auli seminaryjnej – ks. bp dr hab. Wojciech Osial z Łowicza, zastępca przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Po konferencji posiłek w refektarzu seminaryjnym.