Diecezjalny Dzień Młodzieży

Parafia: SERPELICE – Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Program:

I. Etap Pierwszy
O godz. 9:30 młodzież gromadzi się w trzech kościołach stacyjnych naszej diecezji na spotkanie modlitewne połączone z katechezą:
1. Kościół Katedralny w Drohiczynie – gromadzi się młodzież z dekanatu drohiczyńskiego, łochowskiego, węgrowskiego i sterdyńskiego.
2. Kościół św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach – gromadzi się młodzież z dekanatu siemiatyckiego, brańskiego, bielskiego i hajnowskiego.
3. Kościół parafialny w Sarnakach – gromadzi się młodzież z dekanatu ciechanowieckiego, sokołowskiego i sarnackiego.

II. Etap Drugi
Po zakończeniu spotkania około godz. 11:00 udajemy się do Serpelic. Kolejno przyjeżdżają poszczególne dekanaty. Każda grupa przyjeżdża pod kościół w Serpelicach i zgłasza się do recepcji. Następnie odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia udaje się na Kalwarię gdzie około godz:12:00 rozpocznie się koncert Zespołu FULL POWER SPIRIT i świadectwa zaproszonych gości.

III. Etap Trzeci
Eucharystia na Kalwarii rozpocznie się po koncercie pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa.
Na zakończenie przedstawiciele poszczególnych grup po poświęceniu krzyży przez ks. Biskupa złożą je w wyznaczonym miejscu i wszyscy wychodząc przez – Bramę Krzyż – każdy otrzyma symboliczne znaki spotkania.

Grupy i ilość osób należy zgłosić najpóźniej do 11 września 2017 r. do godz. 16:00 do biura KSM Diecezji Drohiczyńskiej (tel. 856557755, email: ksm@ksm-drohiczyn.pl) podając imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna. Każdy z uczestników na zakończenie spotkania otrzyma „symbole spotkania”. Osoby, które przyjadą indywidualnie zgłaszają się do recepcji.