50. lecie kapłaństwa Ks. kan. Jana Koca

Parafia: SIEMIATYCZE – Parafia świętego Andrzeja Boboli