Rodziny Nazaretańskie


Moderator diecezjalny
Ks. kan. dr Dariusz Kujawa
ul. Wojska Polskiego 66
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85/730 24 60